Míoca

Dúirt an Comhairleoir Condae John Shéamuis Ó Fearraigh go bhfuil sé sásta go léiríonn an tuairisc a foilsíodh maidir le tithe a cheannaigh an Chomhairle Condae i mBun Cranncha, ina raibh MICA, nach raibh caimiléireacht ar bith ar bun ag an Chomhairle. Ba cheart do na Comhairleoirí Frank McBrearty agus Micheál Cholm Mac Giolla Easpuig leithscéal a ghabháil maidir leis na líomháintí a rinne siad faoi iompar na Comhairle Condae i dtaca le ceannacht na dtithe seo, a dúirt sé. Dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh gur tharraing na líomhaintí seo droch cháil ar an Chomhairle agus ar ionadaithe poiblí , agus muna ngabhann an bheirt Chomhairleoir seo leithscéal anois, go mbeidh sé deacair ag obair na Comhairle leanstan ar aghaidh.

Muilte Gaoithe

Dhiúltaigh Comhairleoiri Condae Dhún na nGall glacadh le h-athraithe a mhol an Príomhfheidhmeannach John Mc Laughlin maidir le forbairtí muilte gaoithe de sa Chondae ag crúinniu de Chomhairle inné. Dúradh ag an chruinniu ar aontaigh an pobal gur cheart srian a chur ar airde Muilte Gaoithe agus cinntiu nach dtabharfar cead iad a thogail in aiteacha airithe mar Gleann Bheatha agus Doire Bheatha. Cuireadh dha mholadh ar bhota se sin gan aon athru ar an meid a haontaiodh ag comhairleachain poibli no athraithe airithe a chur I bhfeidhm.

Maoiniú do Chlairsigh na Finne

Cuireadh in iúl ag cruinniu na Comhairle Condae inné go bhfuil Comhairle Condae Dhún na Gall sásta maoiniú €500,000 a chur ar fáil do chlub peile Chlairsigh na Finne don staid úr peile I Srath an Urláir. Chomh maith leis an Chomhairle Condae ,cuirfidh Cumann Sacair na hÉireann agus Cumann Chlairsigh na Finne 500,000 ar fáil fosta, rud a chiallaíonn go mbeidh an bearna de €1.5m a bhí in easnamh ar fáil anois chun leanstán leis an togra. Tugadh cead pleanála don togra seo i 2007 agus bhí tús curtha leis an obair thógala, ach cuireadh stop leis an obair mar gheall ar easpa maoinithe.

An tAire Hildegarde Naughton i nDún na nGall

Beidh an tAire Stáit Turasóireachta Hildegarde Naughton I nDún na nGall inniu le tionscnamh a bhaineann le sábhailteacht bóthair le linn an tsamhraidh a sheoladh. Seolfaidh an tAire Stáit Nuaghton an tionscnamh I gcomhair leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus an Garda Síochána ar champas Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh maidin inniu.

Sábháilteacht Uisce

Caithfear béim a chur ar shábhailteacht Uisce go háirithe nuair atá daoine ag baint úsáide as scaird-sciála ar thráigheanna na Condae, a dúirt an Comhairleoir Condae Michael McClafferty ag cruinniu míosúil na Comhairle Condae a bhí ar siúl inné. Bhí sé ag tagairt d'eachtra a tharla ag Tráigh na Cille i nDún Fionnachaidh ar an tseachtain is chuaigh thart áit a dtáinig daoine ar scairdsciála isteach congarach don áit ina raibh daoine ag snámh san fharraige. Dúirt an Comhairleoir McClafferty go raibh ar an mhaor tárrthála a bhí ar dualgas ag an tráigh ag an am cur ina luí ar na daoine seo an chontúirt a bhaineann le scaird-sciála go háirithe má bhíonn said ró chongarach do dhaoine atá ag snámh san fharraige.

Teifigh ón Úcráin

Léiríonn figiuirí úra ón Phríomh Oifig Staidrimh go dtáinig breis agus 300 teifeach ón Úcráin go Contae Dhún na nGall le mí anuas. Tá 1,884 duine as an Úcráin tagtha go dtí'n Contae ó bhí tús mhí Feabhra ann. Tá an líon is mó, 719 duine ón Úcráin I gceantair bairdis Dhún na nGall, 342 I Leitir Ceanainn agus tá 238 I gceantar bairdis na nGleanntach de réir na bhfigúirí ón Phríomh Oifig Staidrimh.