Reachtaíocht maidir le Míoca

Beidh an reachtaíocht a bhaineann le scéim na mbricí lochtachta á chur os comhair an tseanaid inniu arís agus táthar ag dréim go mbeidh críoch a chur leis an phróiseas tráthnóna inniu. Déir úinéirí tí MICA nach leor an bille reachtaíochta seo agus nach bhfuil go leor ama á thabhairt leis na leasaithe atá á moladh acu a phlé. Dúirt Micheal Doherty, Oifigeach Caidrimh Phoiblí Ghrúpa gníomhaíochta MICA go gcaithfear cothrom na féinne a bhaint amach do úinéirí tí MICA ach nach bhfuil sé dóchasach ag an phointe seo.

Tacaíocht d'iascairí beaga

Dúirt an t-Iascaire as Oileán Inis Bó Finne Seán O Briain gur chóir go mbeadh níos mo cumhachta ag Údarás na Gaeltachta tacaíocht a thabhairt d'iascairí beaga Gaeltachta. Dúirt sé go bhfuil an oiread cainte faoi thábhacht na Gaeilge agus pleanáil teanga faoi láthair, ach go mbeadh níos mo teaghlach in Iarthar Dhún na nGall sásta cónaí sa Ghaeltacht agus a gclann a thógáil dá mbeadh tacaíocht ar fáil d'Iascairí. Dúirt se go mbíonn feachtais ar siúl ag an Údarás ag Nollaig ag iarraidh Teaghlaigh a mhealladh na bhaile ach gur cheart daofa feachtais a bheith acu le Teaghlaigh a choinneáil sa bhaile.

Foláireamh faoi chamscéimeanna

Tá rabhadh á thabhairt ag na Gardaí faoi chamscéimeanna ar líne fá choinne tithe saoire nach ann daofa. Dúirt an Garda Thomas Joseph Mac Giolla Bhríde ó Stáisiún Gardaí An Bhun Bhig gur cheart do dhaoine a bheith ar a n-airdeall i dtaca le bheith ag glacadh tithe saoire ar cíos mar go bhfuil go leor camscéimeanna ar bun ag cur in iúl go bhfuil tithe ar fáil i gceantracha áirithe sa chontae ar cíos le pictúirí bréagacha curtha de na tithe ar fhógraí na dtithe. Dúirt sé go bhfuil 20 gearán á bhfiosrú ag an PSNI i dtaca le camscéimeanna tithíochta i nDún na nGall i láthair na huaire.

Cúrsaí Tráchta

Tá fadhbanna le cúrsaí tráchta i mbaile Ailt a' Chorráin le tamall, mar gheall ar thogra athghiniúna an bhaile agus ar chomh gnóthach agus atá séasúr na turasóireachta sa réigiún, a dúirt innealtóir Bóthair Chomhairle Contae Dhún na nGall, Breandán Mac Pháidín. Tá gá le cumarsáid níos fearr idir na conraitheoirí atá i gceannas ar an suíomh tógála ar an bhaile, coistí áitiúla aguss Comhairle Contae Dhún na nGall le cinntiú go bhfuil eolas ag na páirtithe uilig faoin mhéid atá ag tarlú ar an bhaile. Tá carrchlós úr oscailte ar an bhaile agus tá daoine ag éirigh cleachtaithe leis anois, ach mar gheall ar an mhéid oibrithe, mac léinn agus turasóirí atá in Ailt a' Chorráin le tamall tá brú tráchta go fóill ann.

Bille reachtaíochta

Dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle go bhfuil a thacaíocht tugtha aige do bhille reachtaíochta ina mbeadh lághdú a dhéanamh ar luach cíosa ag brath ar theacht isteach an té a bheadh ag tabhairt tí ar cíos. Moltar sa bhille fosta go mbeadh Údarás Náisiúnta Cíosa a chur a bun. Dúirt an Teachta Pringle go bhfuil sé ag tacú leis an bhille seo atá á mholadh ag an pháirtí pobal seachas brabús agus má éiríonn leis an bhille go mbeadh tionchar ollmhór ag seo lena chinntiú go mbeadh cothrom na féinne a bhaint amach dóibh siúd a chaithfeas títhe a fháil ar cíos I gContae Dhún na nGall agus ar fud na tíre.