Fear ar iarraidh

Tá na Gardaí ag lorg tacaíochta ón phobal maidir le fear atá ar iarraidh ó cheantar Leitir Ceanainn ó bhí maidin inné ann. Chonacthas Anthony Tony Boyle go deireanach maidin inné nuair a d'fhág sé a theach cónaithe i gCoillidh Loiste, Leitir Ceanainn i dtrátha leath I ndiaidh a 9. Tá sé 6 troithe ar airde, tanaí, maol le súile donna agus bhí cóta liath/ dorcha á chaitheamh aige chomh maith le hata béasa. Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil eolas acu teagmháil a dhéanamh le Stáisiúin Gardaí Leitir Ceanainn ar 0749167100.

Timpiste thrágóideach 50 bliain ó shin

Leathchéad bliain ó shin cothrom an ama seo ar an triú lá déag d'Iúil 1972 báitheadh ceathrar cailín óg amach ó thrá Mhullach Dearg i dtaisme tragóideach farraige. Bádh Máire Grae ceithre bliana déag as Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath, Catherine Carrol, trí bliana déag, as baile Mhuineacháin, Susan O'Reilly agus Bernadette McCabe ceithre bliana déag as Cluain Eois, sa tubaiste nuair a sciobadh amach chun na farraige iad le tonn. Bhí muintearas agus ceangal ag na cailiní óga leis an cheantar agus bhí na girseachaí ag freastal ar Choláiste Gaeilge Loch an Iúir agus Anagaire nuair a tharla an tragóid. Don chead uair ó tharla an tragóid I Mullach Dearg, labharfaidh beirt mhúinteoir a bhí ar an láthair níos moille ar maidin inniu ar Bharrscéalta, siad sin Donnchadh Mac Fhionnghaile agus Mícheál Ó Máirtín a bhí I gColáiste Mhuire Loch an Iúir agus i gColáiste Anagaire ar na cuimhní atá acu ar an lá dorcha sin I nGaeltacht Thír Chonaill 50 bliain ó shin cothrom an ama seo.

Tábhacht ollmhór le cruinnithe

Dúirt bainisteoir Chomharchumann Thoraigh, Marjorie Uí Chearbhaill go bhfuil tábhacht ollmhór le cruinnithe a bheith ar oileáin dhifriúla agus gur deis atá ann ag innealtóirí, stiúrthoirí agus comhairleoirí contae na tograí a ba mhaith le pobal an oileáin a fhorbairt a fheiceáil lena súile cinn féin ar an láthair. Dúirt Marjorie an méid sin i ndiaidh do chruinniú de choiste na nOileán agus cruinniú ceantar Bardais na nGleanntach a bheith ar siúl ar oileán thoraigh inné. Ar cheann de na tograí is tábhachtaí agus is práinnigh atá acu i dToraigh nó go mbeadh obair déanta ar na bóithre chomh luath agus gur féidir i mbliana agus go mbeadh an t-ionad athchúrsala oscailte go hoifigiúil a dúirt bainisteoir Chomharchumann Thoraigh.

Píopa Uisce Réabtha
Níl sé maith go leor go bhfuil píopa uisce réabtha 8 n-uaire le coicís i gceantar Ghlais a Chú agus Mín Lárach, agus go bhfuil tithe agus gnónna fágtha gan uisce ar bhonn leanúnach, a dúirt an Chomhairleoir Condae Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig. Tá scoláirí Gaeilge sa cheantar agus tá gnónna le reáchtáil ag daoine, agus dúirt sé nach bhfuil Uisce Éireann ag cur airgead nó acmhainní ar fáil leis an fhadhb a réiteach. Dúirt an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig go n-aithníonn sé go bhfuil oibrithe ag obair lá agus oíche leis an phíopa seo le soláthar uisce a chur ar fáil, ach dúirt sé go mbeadh sé ag cur brú ar Uisce Éireann le píopa úr a chur isteach le deireadh a chur leis an fhadhb.

Covid-19

51 othar leis an Víreas Covid 19 a bhí ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn aréir, laghdú de dhuine amháin ar an lá roimhe sin. Deimhníodh 5 chás úr den víreas san Otharlann le ceithre huaire fichead. Tá Otharlann Leitir Ceanainn ar an seisiú Otharlann is gnoithí sa tír faoi láthair ó thaobh othair le Covid 19 de.