Timpiste bóthair

Maraíodh fear ina chuid 70idí I dtimpiste bóthair idir trí charr ar phríomhbhealach an N13 idir Leitir Ceanainn agus Doire aréir.

Deir na Gardaí gur tharla an timpiste I dtrátha dheich mbomaite go dtí'n 11 aréir ar bhealach an N13 idir Bhaile Úr Uí Chuinnegáin agus Mainéar Uí Chuinnegáin.

Tugadh tiománaí ceann de na caranna eile, fear ina chuid 40idí go hOtharlann Leitir Ceanainn, ach déir na Gardaí nach bhfuil sé I mbaol báis.

Tá píosa de bhealach an N13 druidte go fóill maidin inniu agus scrúdaithe teicniúla ar bun ag na Gardaí.

Tá trácht a chur ar mhalairt slí. Tá na Gardaí ag impí ar dhuine ar bith a bhfuil eolas acu teagmháil a dhéanamh leo.

Míoca

Tá úinéirí tí i nDún na Gall a bhfuil brící lochtacha míoca ina dtithe ag taisteal go Baile Átha Cliath inniu arís le dhul i mbun agóidíochta. Beidh an Reachtaíocht maidir leis an scéim leasaithe míoca ag teacht os comhair na Dála inniu.

Tá agóid beartaithe ag na húinéirí tí taobh amuigh de Theach Laighean le cur ina luí ar Theachtaí Dála a bhéas ag vótáil maidir leis na leasaithe atá beartaithe don scéim feabhasaithe an tábhacht a bhaineann le cás míoca.

Dúirt Caitríona Ní Bheirn Úinéir Tí as Malainn a bhfuil míoca ina Teach go bhfuil se dó-chreidte go bhfuil orthu taisteal go Baile Átha Cliath inniu arís le dhul i mbun agóidíochta. D

Dúirt sí go bhfuil strus as cuimse ar Úinéirí Tí agus go bhfuil cuma nach bhfuil an Rialtas ag éisteacht.

Maidir leis an mhéid a d'fhógair Grúpa Gníomhaíochta Mica inné, sé sin go bhfuil sé beartaithe Páirtí Polaitíochta a bhunú, dúirt sí go n-aontaíonn sí go hiomlán leis an mholadh mar go bhfuil an Rialtas ag déanamh neamhaird dá n-éilimh.

Tiomáint chontúirteach

Gearradh tearma príosúnachta seacht mí ar fhear as Leitir Ceanainn nuair a tháinig sé os comhair Cúirt Dúiche Leitir Ceanainn cúisithe as tiomáint chontúirteach.

Tháinig John Sweeney as Taobh an tSrutháin I Leitir Ceanainn os comhair na cúirte cúisithe as tiomáint chontúirteach ar an ochtú lá déag de Eanair na bliana seo.

Dúradh sa chúirt go raibh Sweeney ag tiomáint ag luas de 160 cilimeadar san uair agus gur éalaigh sé treasna na teorann le linn do na Gardaí a bheith sa tóir air.

Gearradh tearma príoúnachta seacht mí ar John Sweeney i gcúirt Dúiche Leitir Ceanainn agus cuireadh cosc tiomána 6 bliana air chomh maith.

Iascairí

Casfaidh toscaireachtaí éagsúla óna h-earnálacha iascaireachta ar fud na tíre, ina measc ionadai ó Chumann Iascairí na gCealla Beaga, leis an Aire Mara Charlie McConalogue inniu le plé a dhéanamh ar an mhí chothromaíocht a deir siad atá a bhfáil ag Earnáil an Bhia Mara.

Tá imní léirithe ag Iascairí agus Comhlachtaí Próiseála Éisc mar gheall ar an ardú atá tagtha ar phraghasanna breosla agus an tionchar atá ag seo ar an earnáil.

Tá siad ag impí ar an Rialtas éileamh a dhéanamh ar an chiste airgid atá ar fáil ón Aontas Eorpach le cuidiú leis an earnáil agus smacht a chur ar an ghéarchéim ina bhfuil an tionscal faoi láthair. Beidh an cruinniu ar siul inniu ar 2.30.

Stailc

Glacfaidh baill den Cheardchumann SIPTU atá fostaithe faoi Scéim Fostaíochta Pobail i ndeisceart Dhún na nGall páirt i Stailc 4 uaire fichid inniu.

Beidh oibrithe ó Chomhlacht Tuaithe Deanary Dheisceart Dhún na nGall in Inbhear i gcuideachta a gcomhleacaithe i gCumann Cathaoir Rotha na hÉireann agus eagraisí eile i mbun stailce inniu mar pháirt d'aighneas náisiúnta maidir le páighe.

Tá sé ráite ag na hoibrithe atá fostaithe ar na scéimeanna nach bhfuair siad ardú páighe ón bhliain 2008.