Covid-19

Deir an Dochtúir Ciarán Ó Fearraigh atá lonnaithe i Srath an Urláir go gcaithfidh Otharlann Leitir Ceanainn foghlaim an dóigh le daelail le Covid-19 agus beartais ar leith a chur i bhfeidhm le cinntiú nach gcuirfear isteach ar chúram sláinte san Otharlann agus nach gcuirfear seirbhísí ar ceal.

Dúirt sé go bhfuil líon ard Othar le Covid san Otharlann an tseachtain seo, rud atá ag cruthú deacrachtaí san Aonad Timpiste agus Éigeandála.

Dúirt sé go bhfuil gach seans go mbeidh ráigeanna eile den ghalar an Geimhreadh see..49 othar leis an Víreas Covid-19 atá ag fail cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn maidin inniu.

Inis Bó Finne


Tá sé deimhnithe ag Rannóg Mara Chomhairle Condae Dhún na nGall don Chomhairleoir Condae Micheal Cholm Mac Giolla Easpag go bhfuil Conraitheoir ceaptha acu anois le Crann Tógála a chur ar fail ar Chéidh Oileán Inis Bó Finne.

Deir an Chomhairle Condae go mbeidh soilse a gcur i airde ar an sleamhnán ag an chéibh chomh maith mar pháirt den fhorbairt.

Deá-scéala go mbeidh an obair seo a dhéanamh ar Chéidh Oileán Inis Bó Finne go luath a dúirt an Comhairleoir Condae Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, ní amháin do bhunadh an oileáin ach do dhaoine ar mhaith leo tréimhsí níos faide a chaitheamh ar an oileán.

Siad comhlacht EK Marine atá lonnaithe sna Cealla Beaga a bhéas i mbun na hoibre agus táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i Mí Mheán Fómhair na bliana seo.

Iascairí

Deir Príomh Fheidhmeannach Chumann Táirgeoirí Éisc na hÉireann Aodh Ó Domhnaill go bhfuil an t-ardú atá tagtha ar phraghasanna breosla ag cur isteach go mór ar Earnáil Bhia Mara na hÉireann.

Dúirt sé go bhfuil Iascairi agus Comhlachtaí Proiseála Éisc i gcruachás agus tá siad ag impí ar an Rialtas éileamh a dhéanamh ar an chiste airgid atá ar fáil ón Aontas Eorpach le cuidiu leis an earnáil agus smacht a chur ar an ghéarchéim ina bhfuil an tionscal faoi latháir.

Dúirt Norah Parke ó Chumann Iascaigh na gCealla Beaga go bhfuil sé tábhachtach tacaíocht a thabhairt d'úinéiri bád, próiseálaithe agus soláthraithe anois sula gcaillfidh siad a slite mbeatha ar fad.

Míoca

Pléifidh Coiste Gnó na Dála inniu an méid ama a ba chóir a chur ar leath taobh don díospóireacht maidir leis na leasaithe atá molta ar an scéim feabhsaithe míoca a foilsíodh ar an tseachtain is chuaigh thart.

Beidh an Reachtaíocht maidir leis an scéim leasaithe míoca ag teacht os comhair na Dála amárach. Deir Grúpa Gníomhaíochta míoca go mbeidh ar a laghad naoi n-uaire an chloig de dhíth leis na leasaithe a phlé.

Tá agóid beartaithe ag na húinéirí tí taobh amuigh de Theach Laighean amárach le linn don Reachtaíocht a bheith os comhair na Dála.

Athghiniúint

Tá togra athghiniúna bhaile Ráth Mealtáin ainmnithe mar an togra athghiniúna is fearr sa tír ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann.

Bronnadh an gradam seo ar thogra athghiniúna bhaile Ráth Mealtáin mar gheall ar an obair athchóirithe a rinneadh ar dhá fhoirgneamh déag ar an bhaile nach bhfuil in úsáid.

Tá baile Ráth Mealtáin i measc chúig bhaile i nDún na nGall a bhfuil stádas Baile Oidhreachta bronnta orthu.

Cúram páistí

Tá an meán chostas a bhaineann le cúram páistí i nDún na nGall níos lú ná an meán chostas náisiúnta i láthair na huaire.

Sé meán chostas de €174.24 a bhaineann le cúram páistí lán aimseartha i nDún na nGall faoi láthair, agus €95.35 ar bhonn páirt aimseartha.

Is i ndeisceart Bhaile Átha Cliath atá an meán chostas is airde, ag 244Euro sa tseachtain, agus tá an ráta is ísle sa tír i gCeatharlach, ag 152Euro sa tseachtain.