Ionad Cuairteoirí á oscailt inniu

Osclóidh Ionad na gCuairteoirí ag Drioglann Chroithlí don chéad uair inniu.

Tá ionad do chuairteoirí, bialann agus beár san fhorbairt is deireannaí seo ag an drioglann.

Tá an drioglann lonnaithe sa mhonarcha áit a raibh Bábóga Chroithlí a ndéanamh blianta fada ó shin.

Tá súil ag an drioglann 1,500 líotar d'uisce beatha a thairgeadh i gCroithlí achan bhliain.

Tarrtháil

Glaodh amach ar na seirbhísí éigeandála tráthnóna Dé Sathairn le tarrtháil a thabhairt ar fhear ar bhain gortaithe dó le linn dó bheith ag dreapadóireacht i gceantar na gCruacha Gorma i nDeisceart Dhún na nGall.

Bhí Cumann Tarrthála Sléibhe Dhún na nGall chomh maith le Cumann Tarrthála Sléibhe Shligigh/Liatroma agus Héileacaptar R118 an Gharda Cósta páirteach sa tarrtháil agus ghlac an tarrtháil ar fad suas le dhá uair déag an chloig.

Moill ar sholáthar uisce

Tá moill 6 mhí ar cheangal uisce a dhéanamh leis na haonaid úr tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas ar an Chlochán Liath, a deir an Comhairleoir Contae Nóirín Nic Gairbheith.

Dúirt sí go bhfuil an coiste atá ag tógáil na dtithe seo, ag plé na faidhbe le hUisce Éireann le sé mhí agus go bhfuil súil acu go mbeidh an solathár uisce á cheangal go luath, le gur féidir na háiseanna a chur ar fáil chomh luath agus is féidir.

Oifig Pasanna san Iar-Thuaisceart?

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtrach, Simon Coveney nach gcuirfeadh sé as an áireamh go gcuirfidh oifig Pas ar bun san iarthuaisceart.

D'admhaigh sé go raibh aistear fada ag daoine as Dún na nGall taisteal go hOifig na bPasanna i mBaile Átha Cliath nó go Corcaigh le coinne práinneach a fháil le pas a fháil.

Chuir sé in iúl sa Dáil le gairid go bhfuil 90% de na hiarratais reatha ar phasanna déanta ar líne anois, agus gur níos lú ná 1% de iarratasóirí a bhaineann úsáid as an tseirbhís chun coinne práinneach a dhéanamh ag oifig na bPasanna i mBaile Átha Cliath nó i gCorcaigh.

Tairiscintí ó conraitheoirí á lorg

Tá tairiscintí a lorg ó chonraitheoirí tógála le síniú breise a chur le Pobalscoil na Rosann ar an Chlochán Liath.

Tógfar síniú breise aon stór ar airde ina mbeidh seomra oideachais speisialta, agus tógfar síniú eile dhá stór ar airde le cur le háiseanna na scoile.

Beidh bealach áise úr fhad leis an scoil mar pháirt den chonradh seo fosta agus glacfar le tairiscintí ó chonraitheoirí tógála go dtí an 20 Iúil.

Banc Uladh á dhúnadh

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall chun iarraidh ar an Rialtóir Airgeadais agus ar an Aire Airgeadais, treoir a thabhairt do Bhanc Uladh gan deireadh a chur lena ngnó sa tír seo go mbeidh socruithe déanta ag na custaiméirí ar fad, cuntais a oscailt le bancanna eile.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Polasaí Corparáideach Forbairt Eacnamaíochta na Comhairle, An Comhairleoir Ciarán Brogan gur cheart iarraidh ar Bhanc Uladh a gcraobhacha a choinneáil oscailte 6 mhí breise.