Séarachas

Tá tuairisc eisithe ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidin inniu ina léiritear líon na gcigireachtaí a rinne údaráis áitiúla ar dhabhacha séarachais agus ar chórais shéarachais ar fud na tire le linn 2021.

Léiríodh go ndearna Comhairle Contae Dhún na nGall 121 cigireacht ar dhabhacha séarachais agus ar chórais shéarachais le linn 2021 agus léiríodh nach raibh 36 fán gcéad de dhabhacha séarachais agus córais shéarachais na contae ag cloí le caighdeáin an na Gníomhaireachta agus theip orthu dá bharr.

Poist úra

Tá sé fógraithe ag chomhlacht teicneolaíochta Eilvéiseach Travizory inniu a bhfuil ionad acu I Leitir Ceanainn go mbeidh 30 post úr á gcrúthú acu ar an bhaile.

Deir an comhlacht atá lonnaithe in ionad an CO-LAB ar champas Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh go hhfuil sé I gceist acu cur lena ngnó agus go mbeidh 30 post úr á gcrúthú roimh an bhliain 2024.

Tá an feachtas earcaíochta ar bun cheana féin agus déir an comhlacht go bhfuil siad ag lorg daoine a bheadh cáilíthe i réimsí éagsúla ar nós forbairt bogearraí agus cibéarshlándáil.

Comhlacht dlí

Beidh an comhlacht dlí Coleman Legal ag tairiscint comhairle dlí saor is aisce daofa siúd atá buailte go holc mar gheall ar bhrící lochtacha MICA I gContae Dhún na nGall arís ag deireadh na seachtaine.

Beidh comhairle dlí a chur ar fáil ag Coleman Legal in Óstan An Mount Errigal i Leitir Ceanainn san oíche amárach ag a 7 a chlog, maidin Dé Sathairn ag 11 a chlog in Óstán an Strand i mBaile Lifíín agus arís oíche Shatharn ag Ionad Pobail Cheann Mhála ag a 7 a chlog.