Otharlann Leitir Ceanainn

Tá fáilte curtha ag an Chomhairleoir Contae Albert Doherty roimh fhógra Fhóram Sláinte an Iarthair, go mbeidh uaireanta oibre níos faide á gcur i bhfeidhm i rannóg Haemaiteolaíochta agus Oinceolaíochta Otharlann Leitir Ceanainn.

Thagair sé ag cruinniú den Fhóram inné, de thuairiscí faoi mhoill fhada coinne a fháil san Aonad Oinceolaíochta san Otharlann.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Otharlanna Saolta, Tony Canavan, nach bhfuair achan othar coinne taobh istigh den tréimhse ama atá luaite sna treoirlínte.

Bhí roinnt dena hothair nach raibh ábalta freastal ar a gcoinne de bharr tinnis agus bhí moill coinne a chur ar fáil fosta de bharr brú ar sheirbhísí, a dúirt Tony Canavan.

Thug sé le fios go bhfuil Rannóg Saoráidí na hOtharlainne ag obair ar phlean leagan amach eile a chur ar an aonad oinceolaíochta le gur féidir freastal ar níos mó daoine.

Bónas

Beidh an íocaíocht bhónais de 1,000Euro a íoc ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte leis an mhórchuid de oibrithe sláinte an tseachtain seo, a tugadh le fios don Chomhairleoir Gerry Mac Monagail, Cathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthair.

Dúirt sé ag cruinniú den Fhóram inné, go raibh míshásamh faoin mhoill an bónas a íoc, agus go raibh gearáin fosta faoi dhaoine a bhí nó nach raibh i dteideal an bhónais.

Ba cheart go mbeadh achan oibrí sna hotharlanna a bhí ag obair le linn na géarchéime sláinte, i dteideal an íocaíocht bhónais, a dúirt an Comhairleoir Mac Monagail.

Dhearbhaigh Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Otharlanna Saolta, Tony Canavan go mbeidh an íocaíocht faighte ag an mhórchuid dena hoibrithe sláinte roimh dheireadh na seachtain seo, agus ag an chuid eile an tseachtain seo chugainn.

Maoiniú

Níl sé ceart nó cóir nach bhfuil maoiniú a chur a fáil do Ionad Éigeandála um Éigniú Dhún na nGall nó ionaid eile mar seo ar fud na tíre, a dúirt an Comhairleoir Gerry Mac Monagail.

Dúirt sé nár cheart go mbeadh seirbhís chomh tábhachtach seo ag bráth ar fheachtais bailithe airgid agus síntúis ón phobal le seirbhís a chur a fáil do dhaoine a ndéantar éigniú nó ionsaí gnéis orthu.

Dúirt an Comhairleoir Mac Monagail ag cruinniú Fhóram Sláinte an Iarthair inné, go bhfuil méadú ar éileamh na seirbhíse i nDún na nGall, agus dúirt sé gur cheart do Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte airgead a chur ar fáil le cuidiú an tseirbhís seo a reachtáil.

Sábháilteacht bóthair

Caithfear beartais a chur i bhfeidhm le feabhas a chur ar shábháilteacht bóthair sna Dubhorraidh, a dúirt an Comhairleoir COntae Nóirín Nic Gairbheith.

Tá go leor imní faoin luas a bhíonn le trácht sa cheantar agus carranna ag taisteal ró ghasta tríd an bhaile, a dúirt sí.

Dúirt sí nach fiú mórán comharthaí a chur in airde, agus gur cheart staidéar a dhéanamh ar luas sa cheantar agus fosta rampaí a chur ar an bhealach ar mhaithe le feabhas a chur ar shábháilteacht.

Dúirt an Comhairleoir Nic Gairbheith go gcaithfear taifead a choinneáil dena timpistí ar fad, le tabhairt dona Gardaí, le cás níos láidre a dhéanamh obair shábháilteachta a dhéanamh sa cheantar.

Tá feachtas ar bun ag an Gharda Síochána ar na meáin shoisialta an tseachtain seo ag iarraidh ar dhaoine gan a bheith ag sárú teorainneacha luais.

Tá aird fosta ar thiomáint go freagrach agus go cúramach , agus sé'n aidhm atá leis an fheachtas ná go ndéanfaidh tiománaithe athrú ar chleachtais tiomána.