Gabhla

Beidh athnuachan agus athfhorbairt a dhéanamh ar sheanscoil oileán Ghabhla, le áiseanna a chur a fáil do chuairteoirí chun an oileáin.

Druideadh scoil Ghabhla sa bhliain 1966, agus tá cóiriú iomlán le déanamh ar an fhoirgneamh agus píosa breise le cur leis an fhoirgneamh, le áiseanna a chur ar fáil do bhunadh an oileáin agus do thurasóirí.

Dúirt Sonia Nic Giolla Easpaig, atá ag dul i mbun na forbartha seo, go bhfuil fadhb ollmhór le creimeadh cósta in aice na scoile, agus go gcaithfear díriú ar an chreimeadh cósta, sular féidir forbairt a dhéanamh ar an scoil.

Deir sí go bhfuil sé mar sprioc tús a chur leis na forbairtí ar an scoil níos moille i mbliana.

Scoil Chuimsitheach na nGleanntach

Tá fáilte curtha ag an Aire Oideachais Norma Foley agus ag an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Éamonn Ryan roimh an obair aisfheistithe atá déanta ag Scoil Chuimsitheach na nGleanntach faoin chlár fuinneamh infheistithe scoile.

Bhí Scoil Chuimsitheach na nGleanntach páirteach sa chlár agus mar thoradh ar a gcuid oibre leis an togra, d'ardaigh ráta fuinnimh BER ar fhoirgneamh na scoile ó C3 go B1.

Dúirt príomhoide na scoile Frances Uí Chnáimhsí gur chur an togra go mór le foirgneamh na scoile agus go bhfuil siad iontach sásta le torthaí na hoibre.

Tá 386 dálta scoile ag freastal ar Scoil Chuimsitheach na nGleanntach faoi lathair.

An tAthair Brian Quinn

Fuair Sagart Paróiste Achadh nUinseann i Leitir Ceanainn, an tAthair Brian Quinn bás inné.

Cheiliúraigh an tAthair Quinn 40 bliain ina Shagart coicís ó shin.

Bhí an tAthair Quinn mar Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael Ghaeil Leitir Ceanainn agus bhí sé mar Chisteoir ar Choiste Contae Chumann Luthchleas Gael Dhún na nGall sa bhliain 1999.

Bhí sé mar Shéiplíneach ag foireann sinsear peile Dhún na nGall a bhain Craobh Shinsear Peile na hÉireann sa bhliain 1992.

Bhí sé lárnach i gClub Tacaíochta CLG Dhún na nGall ar feadh blianta fada.

Oirníodh mar Shagart é sa bhliain 1982.

Ba as Leathaigh ó dhúchas don Athair Quinn.