Scéim leasaithe MICA

Cuirfidh an tAire Tithíochta Darragh O' Brien reachtaíocht os comhair an Rialtais inniu do scéim leasaithe MICA, Meastar go gcosnoidh an Sceim leasaithe 2.7 billiún Euro agus ní 2.2 billiún euro mar a bhí ráite roimhe. Duirt Paddy Diver as Inis Eoghain, a bhfuil Mica ina theach féin, go bhfuil sé tabhachtach go mbeadh an scéim seo ceart an t-am seo agus dúirt se go gcaithfidh an Rialtas éisteacht leis na saineolaithe agus leis na daoine atá in ísle brí agus go mor faoi bhrú. Cuirfear Contaetha an Chláir agus Luimnigh san áireamh i scéim leasaithe MICA,

Moladh maidir le fiosrúchán a bhunú

Caithfear polasaithe daingne a chur i bhfeidhm le cinntiú nach dtarlóidh ionsaithe gnéis ar dhaoine faoi mhíchumas nó ar dhaoine aosta in aon aonad chónaitheach arís, a dúirt Seán Ó Gallachóir, Rúnaí Choiste na nAosach i nDún na nGall. Mhol sé go mbeadh fiosrúchán in achan aonad príobhaideach agus poiblí le heolas a fháil ar tharla ionsaithe gnéis ar chónaitheoirí in aonaid eile. Dúirt sé go gcaithfear cibé tuairisc a dhéanfaí ag eascairt ón mhí-úsáid a tharla ag Aonad Seán O'Hare i Sraith an Urláir, a fhoilsiú go poiblí. Cháin sé an dóigh ar coinníodh na hionsaithe gnéis faoi cheilt ar feadh blianta fada, agus eolas ag daoine go raibh na hionsaithe seo ag tarlú.

Achainí déanta
Tá achainí déanta ag Grúpa Sábháilteacht Bóthair Dhún an nGall ar dhaoine a bheidh ag freastal ar Railí Idirnáisiúnta Dhún na nGall an deireadh seachtaine seo a bheith cúramach agus freagrach ar na bóithre.
D'iarr Cigire an Gharda Síochána, Séamus McGonagle ar thiománaithe óga a bheith ciallmhar, go háirithe maidir le tiomáint ró ghasta, criosanna sábhála a chaitheamh, gan tiomáint faoi thionchar drugaí nó alcól, agus gan a bheith ag tiomáint carranna atá contúirteach. Dúirt sé go mbíonn mionlach a thagann go Leitir Ceanainn don Railí gan aon suim sa Railí, agus a chuireann a mbeatha féin agus beatha tiománaithe eile i mbaol. Dúirt sé go mbeidh go leor Gardaí ar dualgas don deireadh seachaine, agus nach mbeidh aon ghlacadh acu le duine ar bith a bhíonn ag sárú rialacha tiomána an deireadh seachtaine seo.

Vacsaín i gcoinnibh Covid-19

Beidh deis ag daoine an vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil ar an Chlochán Liath inniu agus amárach, gan aon choinne a dhéanamh roimh ré. Beidh íoclanna ar siúl an dá lá ón 11.00 ar maidin go 5.45 tráthnóna in Otharlann Pobail an Chlocháin Léith. Tabharfar deis do dhaoine thar 12 bliain d'aois, an chéad agus an dara daileog den vacsaín a fháil, le cois na teanndáileoige. Lena chois sin thig le daoine atá os cionn 65 bliain d'aois an dara teanhdáileog a fháil ansin fosta. Dúirt Donna Carroll, atá i mbun na n-íoclanna I nDún na nGall, go bhfuil siad ag díriú go mór ar an teanndáileog a thabhairt do dhaoine atá os cionn 65 bliain d'aois.