Lúthchleasaíocht Trastíre


Deimhníodh tráthnóna inné go mbeidh Craobh na hÉireann de Chomórtas Lúthchleasaíochta Trastíre ar siúl i gCreamhghort ar an 20ú lá de Shamhain agus go mbeidh na comórtais mar chomórtais cáilithe do Chraobh Lúthchleasaíochta na hEorpa.

Beidh 2,500 lúthchleasaí ag glacadh páirte san comórtais ar an lá sin, agus beidh comórtais do aoisghrúpaí ó faoi 12 go faoi 23, le cois comórtais do fhir agus do mhná i rannóg na sinsear.

Dúirt an Teachta Dála Joe McHugh gur seo an chéad uair riamh an comórtas a reachtáil sa Ghaeltacht, agus an dara huair a reachtáil i nDún na nGall.

Cianobair

Cheadaigh an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys luach 247,000 Euro de dheontais do áiseanna cianoibre i nDún na nGall. Cuireadh pacáiste 5m Euro ar fáil le cur le spásanna ag moill dhigiteacha áirithe agus fosta chun trelamh breise a chur ar fáil.

San áireamh faoin mhaoiniú sin, cuireadh 75,000 Euro ar fáil don mhol digiteach ar an Tearmann le trí spás oibre breise a chur ar fáil. Ceadaíodh chor a bheith 37,000 Euro don Mhol Gnóa I Leitir Ceanainn le painéil ghréine a fheistiú, le pointe luchtaithe do charranna leictreacha a chur ar fáil agus chun soilse úra a chur ar fáil san fhoirgneamh.

Scoileanna

Tá cruinniú a lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall leis an Aire Oideachais chun plé a dhéanamh ar fhoinsí maoinithe do áiseanna ag bunscoileanna agus meánscoileanna.

Glacadh le rún ón Chomhairleoir Marie Therese Ní Ghallachóir cruinniú a lorg leis an Aire agus Feidhmeannaigh na Roinne, le plé a dhéanamh ar cad iad na foinsí maoinithe atá ar fáil chun forbairt a dhéanamh ar áiseanna spóirt ag scoileanna.

Dúirt an Comhairleoir Ní Ghallachóir go mbíonn brú mór ar roinnt scoileanna forbairt a dhéanamh ar áiseanna spóirt, agus dúirt sí gur cheart go mbeadh maoiniú ar fáil ón Roinn dona háiseanna sin.

Colm Cille

Tá roinnt ócáidí eagraithe ar fud Dhún na nGall inniu le comóradh a dhéanamh ar Lá Fhéile Naomh Colm Cille, agus tiocfaidh deireadh inniu le comóradh 1,500 breith Cholm Cille, comóradh atá ar siúl le bliain.

Craolfar Aifreann speisialta i gcuimhne ar Naomh Colm Cille, le Easpag Dheoise Rath Bhotha, Alan Mac Eochagáin beo ar chaineál RTÉ News ar maidin inniu ag 10.30.

Beidh comóradh ar siúl inniu fosta I nGleann Cholm Cille, le Aifreann Gaeilge ar maidin ag a 10.00 i dTeach Pobail Naomh Columba ar an Chaiseal. Beidh Turas Cholm Cille inniu ag an mheán lae, ó Eaglais na hÉireann.