Saolta

Beidh cruinniu ar siúl inniu idir Saolta, baill de Fhóram Sláinte An Iarthair agus baill Oireachtais leis an tseirbhís angagraim in Otharlann Leitir Ceanainn a phlé.

Léiríodh imní ag cruinnithe de Fhoram Sláinte an Iarthair le tamallt anuas maidir leis an scéala nach mbeidh seirbhis angagraim a chur ar fáil san otharlann ó dheireadh na míosa seo.

Duirt Priomh Fheidhmeannach Grúpa Otharlanna Saolta Tony Canavan gur chuir an Comhlacht a bhí ag reachtáil na seirbhíse deireadh lena gconradh agus duirt sé go bhfuil roghanna eile a mheas ag Grúpa Otharlanna Saolta faoi láthair agus go bhfuil measúnú a dhéanamh ar an trealamh atá ansin.

Tithíocht

Níl go leor tithe a dtógáil ag Comhairle Contae Dhún na nGall, agus sin an fáth go bhfuil ganntanas mór tithíochta sa chontae, a deir an Comhairleoir Albert Doherty.

Dúirt sé go gcaithfidh an Rialtas ciste speisialta airgid a chur ar fáil don Chomhairle dá gclár tógála, agus tá gá lena sin a dhéanamh ar bhonn práinne, a dúirt an Comhairleoir Doherty.

Dúirt sé fosta nach bhfuil pleananna reatha an Rialtais maith go leor le díriú ar sholathá tithíochta i nDún na nGall.

Carranna leictreacha

Tháinig méadú de 103% ar na carranna úra leictreacha a cláraíodh I nDún na nGall san chéad chúig mhí den bhliain seo I gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.

Rinneadh 110 carr úr leictreach a chlárú sa chontae idir Eanáir agus Bealtaine I mbliana. Ba 2,022 carr úr nua a cláraíodh sa chontae san chéad chúig mhí den bhliain, méadú de 2.7% ar an tréimhse céanna anuraidh.

Oifigí Poist

Tá tacaíocht a thabhairt ag Comhairle Contae Dhún na nGall do fheachtas náisiúnta Sábháil Ár nOifigí Poist Pobail, feachtas atá ar bun ag Grúpa Neamhspleach na Máistrí Poist.

Ba ar mholadh ón Chomhairleoir Gerry Mac Monagail a glacadh le rún ar an ábhar sin an tseachain seo, nuair a dúirt sé go bhfuil meath mór ar oifigí poist tuaithe le tamall, agus go gcaithfear tacú leis an tseirbhís.

B'fhiú seirbhís baincéireachta pobail a chur ar bun sna hoifigí poist, go díreach mar atá déanta san Nua Shéalainn, a dúirt sé.

Féile

Cuireadh tús le Féile bhliantúil Ceol Traidisiúnta i Leitir Ceanainn inné.

Tá an fheile a mhairfeas go dtí'n Domhnach ar siúl san Ionad Cultúir Réigiúnach agus Amharclann an Ghrianáin agus tá ceoltóirí traidisiúnta o Éirinn, Sasain agus thar lear páirteach

Bhíodh an fheile seo ar siúl de ghnáth ag tús mhí Eanáir ach mar gheall ar Covid 19 socraíodh an fheile a reáchtáil an tseachtain seo.