Cúram Ailse

Dea-scéala a dúirt Betty Holmes, Cathaoirleach an Bhrú Ghrúpa Gníomhaíochta Coiste Cúram Ailse Dhún na nGall go bhfuil an dara máinlia ailse brollaigh fostaithe go lánaimseartha anois in Otharlann Leitir Ceanainn.

Dúirt sí gur fada iad i mbun feachtasaíochta lena chinntiú go dtarlóidh sé seo.

Tá pobal na Condae ag brath go mór ar na seirbhísí seo agus cuirfidh an dara máinlia buan go mór le cúram na n-othar a bhfuil ailse orthu i nDún na nGall a dúirt Betty Holmes.

Líomhaintí

Cuirfear tuairisc neamhspleach maidir le líomhainítí a rinne beirt Chomhairleoir Contae faoi chaimiléireacht i gComhairle Contae Dhún na nGall ar fáil don Chomhairle ag deireadh na míosa seo chugainn.

Léirigh go leor Comhairleoirí fearg agus díomá ag cruinniú an lae inné den Chomhairle, nach bhfuil fiainaise ar bith curtha ina láthair go fóill ag na Comhairleoirí Frank Mac Breartaigh agus Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, a dúirt go raibh caimiléireacht ar bun sa Chomhairle.

Níl sé maith go leor nach bhfuil míniú nó leithscéal ón bheirt Chomhairleoir a rinne líomháintí tromchúiseacha i gcoinne baill tofa agus baill foirne i gComhairle Contae Dhún na nGall ag cruinniú buiséad na Comhairle i mí na Samhna anuraidh, a dúirt an Comhairleoir Gary Doherty.

Dúirt an Comhairleoir Nicholas Crossan gur chaith an bheirt Chomhairleoir smál ar na Comhairleoirí uilig, lena gcuid líomháintí.

Teastaíonn leithscéal poiblí ón dá Chomhairleoir a dúirt an Comhairleoir Niamh Kennedy, agus dúirt sí nach bhfacthas an Comhairleoir Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig ag cruinniú den Chomhairle ó rinne sé na líomháintí, agus gur ar líne a d'fhreastal sé ar chruinnithe ó shin.

Dúirt sí gur cheart don Chomhairleoir Mac Giolla Easpaig teacht os comhar na Comhairle agus ráiteas a dhéánamh faoina chuid líomháintí.

Aonad Aeir

Tá sé dearbhaithe ag údaráis an Gharda Síochána do Coiste Póilíneachta Dhún na nGall go mbeidh Aonad Aeir an Gharda Síochána ar fáil le tacú le Gardaí agus Rally Idirnáisiúnta Dhún na nGall ar siúl sa chontae i lár na míosa seo chugainn.

Dúirt an Comhairleoir Michael McBride, a rinne achainí go mbeadh Aonad Aeir an Gharda Síochána ar fáil, go gcuideoidh sé seo go mór le Gardaí smacht níos fearr a choinneáil ar chúrsaí agus na mílte sa chontae don Rally.

Lidl

Tá cead pleanála tugtha ag Comhairle Condae Dhún na nGall do Ollmhargadh Lidl, ollmhargadh úr dá gcuid a fhorbairt i gCarn Domhnach.

Dúirt Lidl go mbeidh infheistíocht de 7 milliúin euro i gceist leis an ollmhargadh úr agus go mbeidh suas le 30 post úr a gcruthú.

Tá ocht n-ollmhargadh ag Lidl i nDún na nGall faoi láthair agus 160 duine fostaithe acu.

Cruinniú cinn bliana

Is ar an Luan an 27ú lá de Mheitheamh a bheas cruinniú cinn bliana Chomhairle Contae Dhún na nGall ar siúl i mbliana.

Tuigtear gur an Comhairleoir Contae ó Fhianna Fáil, Liam Blaney an chéad Chathaoirleach eile a bheas ar Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Socraíodh dáta don chruinniú ag cruinniú míosúil den Chomhairle i Leitir Ceanainn inné, ar mholadh ón Chomhairleoir. Is ar a 2.00 a bheas an cruinniú ar siúl ar an lá sin in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn.