Ceadúnais cladaigh

Caithfear brú a chur ar an Aire Tithíochta agus Oidhreachta Darragh O Brien ceadúnais cladaigh a cheadú níos gaiste nó mar atá, a dúradh ag cruinniú de Choiste Cheantar Bardais na nGleanntach ar na moillibh.

Dúirt Cathal Mac Suibhne, Innealtóir Mara na Comhairle Condae go bhfuil moill mhór leis na ceadúnais mar go bhfuil oiread scrúduithe agus coinníollacha i gceist leis na ceadúnais a fháil agus saineolaithe agus comhairleoirí le ceapadh.

Dúirt Cathal Mac Suibhne nach bhfuil moill leis an obair féin ach nach dtig tús a chuir le haon obair go mbeidh na ceadúnais ar fáil.

Ciste Athghniúna Bailte

Tá buntáiste mór do bhailte i nDún na nGall a bhfuil maoiniú a bhfáil acu ó Chiste Athghniúna Bailte, a deir an Comhairleoir Contae Nóirín Nic Gairbheith.

Dúirt sí go mbeidh luach 80m Euro de infheistíocht I mbailte sa chontae faoin chiste seo, agus go bhfuil moladh mór tuillte ag Rannóg Pleanála na Comhairle Contae a chur iarratais agus pleananna le chéile chun an mhaoiniú a aimsiú.

Tugadh le fios don Chomhairleoir Nic Gairbheith ag cruinniú Choiste Polasaí Pleanála na Comhairle Contae an tseachtain seo go bhfuil dearadh chor a bheith aontaithe anois ar an dara cuid den obair ag céibh Ailt an Chorráin.

Seirbhísí lae

Beidh seirbhísí lae úra a gcur ar fáil do dhaoine fásta le míchumas intleachta, ag Ionad Cleary i mBaile Dhún na nGall, a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ina bplean caipitil do 2022 a foilsíodh inné. San áireamh san phlean fosta, tá síniú breise do Oispís Dhún na nGall i Leitir Ceanainn.

Tá pleananna ceithre sheomra codlata a thógáil ag an oispís le freastal ar theaghlaigh agus ceithre sheomra leapa atá ansin a úsáid mar ionaid riaracháin agus ionaid leighis.

Printíseachtaí

Tá géarghá athruithe a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur ar an dóigh a gcuirtear maoiniú ar fáil do phrintíseachtaí, a dúirt an Teachta Dála Neamhspleach Thomas Pringle.

Ag labhairt do sa Dáil an tseachtain seo dúirt an Teachta Pringle go gcaithfear forbairt a dhéanamh ar an chlár phrintíseachta lena chinntiú go bhfuil an t-oideachas agus na cáilíochtaí cearta a sholáthar do dhaoine óga faoin chlár.

Dúirt an Teachta Pringle go bhfuil níos mó deiseanna, go hairithe in nDún na nGall faoi láthair fostaíocht a fháil tré scil a bheith agat ó phrintíseacht seachas cáilíocht tríú leibhéal.

Cúram Baile

Tá 125 duine breise fostaithe ag Seirbhís tacaíochta Cúram Baile Dhún na nGall le bliain go leith agus iarrachtaí ar bun i gcónaí tuilleadh baill foirne a earcú.

Thug Dermot Monaghan, Príomh Oifigeach Cúnta Eagraíocht Chúram Sláinte Pobail an Iar Thuaiscirt le fios don Chomhairleoir Condae Gerry Crawford, ball de Fhóram Sláinte an Iarthar ag cruinniú an tseachtain seo gur cuireadh 120,000 uair breise faoisimh ar fail in 2021 agus go bhfuil sé beartaithe cur leis an huaireanta sin i mbliana.