Otharlanna

Tá sé ráite ag Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Otharlanna Saolta Tony Canavan inniu go bhfuil tús curtha ag Grúpa Otharlanna Saolta agus Otharlann Leitir Ceanainn le togra chun feabhas a chur ar sheirbhísí rialacháin in Otharlann Leitir Ceanainn mar thoradh ar thorthaí agus moltaí a rinneadh i roinnt athbhreithnithe seachtracha maidir le laigeachtaí i seirbhísí in Otharlann Leitir Ceanainn.

Is é an aidhm atá leis an togra nó roinnt athruithe agus beartais a chur i bhfeidhm le feabhas a chur ar sheirbhísí in Otharlann Leitir Ceanainn agus Grúpa Otharlanna Saolta.

Tá foireann ceaptha le dhul i mbun oibre le cúrsaí a fheabhsú agus beidh an chéad chéim den togra a reáchtáil go dtí Mí Iúil na bliana seo agus beifear ag díriú ar na hathruithe a bhéas le cur i bhfeidhm le cúrsaí a fheabhsú in Otharlann Leitir Ceanainn go fad téarmach ina dhiaidh sin.

Otharlann Leitir Ceanainn

Dúirt an Comhairleoir Condae Gerry Crawford, Ball de Fhóram Sláinte an Iarthair go bhfuil leathall a dhéanamh ar Otharlann Leitir Ceanainn agus seirbhisí a gcailleadh ansin go rialta.

Dúirt sé go bhfuil Otharlann Leitir Ceanann mar sheomraí feithimh go minic áit a gcuirfear Othair go Leitir Ceanainn ar feadh tréimhse go dtí go mbeidh Otharlanna eile in ann glacadh leo i gcomhair obráidí nó seirbhisí eile.

Dúirt an Comhairleoir Crawford nach bhfuil sé ceart nó coir go bhfuil ar Othair atá i bpian go minic taisteal ó Dhun na nGall go Gaillimh.

Dúirt an Comhairleoir Crawford go bhfuil sé thar am go gcasfadh Oifigigh sinsearacha de Ghrúpa Otharlanna Saolta le baill Dhún na nGall den fhóram leis an ábhar seo a phlé.

Tá sé socraithe anois go mbeidh cruinniú ar siúl le plé a dhéanamh ar sheirbhísí Angagraim in Otharlann Leitir Ceanainn ar an tseachtain seo chugainn. Léiríodh imní ag cruinniú de Fhóram Sláinte an Iarthair an tseachtain seo maidir leis an scéala nach mbeidh seirbhísí angagram a chur ar fáil in Otharlann Leitir Ceanainn ó dheireadh na míosa seo.

Tá cuireadh a thabhairt do ionadaithe poiblí sa Chondae freastal ar an chruinniú le Grúpa Otharlanna Saolta, a bhéas ar siúl ar líne Déardaoin seo chugainn.

Tacaíocht chomhairleoireachta

Bhain níos mó ná 700 duine i nDún na nGall tairbhe as na seirbhísí tacaíochta chomhairleoireachta maidir le daoine atá i mbaol lámh a chur ina mbás fhéin, a chuireann an eagraíocht Teach Pieta i Leitir Ceanainn ar fáil, le thara dhá bhliain anuas, de réir figiúirí a foilsíodh inniu.

Níl na figiúirí maidir leis an líon daoine sa Chondae a chuir glaoch ar an líne chabharach san áireamh sna figiúirí sin.

D'oscail Teach Pieta i Leitir Ceanainn sa bhlain 2017 agus tá agus foireann de sheachtar fostaithe san ionad faoi láthair agus pleananna ar bun faoi láthair chun teiripeoir agus teiripeoir leanaí a fhostú mar gheall ar an éileamh atá ar sheirbhísí san ionad faoi lathair.

Ghlac na mílte sa Chondae pairt sa tsiúlóid charthanachta "I dtreo an tsolais" ar mhaithe le Teach Pieta a bhí ar siúl ag tús na míosa seo.

Coláistí Gaeilge

Rinneadh plé ar an tábhacht Coláistí Gaeilge a bhunadh i nGaeltachtaí i nDún na nGall nach bhfuil Coláistí Gaeilge iontu faoi láthair ag cruinniú Choiste Gaeilge Chomhairle Condae Dhún na nGall ar na moillibh.

Dúirt an Comhairleoir Condae John Shéamuis O Fearraigh gur cheart do Choiste na Gaeilge athbhreithniú a dhéanamh ar na ceantracha Gaeltachta nach bhfuil Coláistí Samhraidh iontu agus cuidiú a thabhairt do chuid dena ceantracha sin le Coláistí Samhraidh a bhunú.

Plean Forbartha Contae

Glacfaidh an próiseas chun Plean Forbartha Contae úr a chur le chéile do Chomhairle Contae Dhún na nGall bliain go leith nó mar sin, a dúirt an Feidhmeannach Pleanála Paul Christie.

Tá tús curtha le chor a bheith dhá mhí le próiséas chomhairliúcháin poiblí don chéad phlean forbartha eile, don tréimhse 2024-2030.

Beidh deireadh leis an chomhairliúchán poiblí ar an 3ú Meitheamh. Tá sé mar sprioc an dréacht phlean a fhoilsiú i mí Eanáir nó Feabhra seo chugainn, agus an plean féin a sheoladh thart fa mí na Nollag 2023.