Na coláistí Gaeilge

Dúirt an tAire Stáit Gaeltachta, Jack Chambers gur ábhar faoisimh go bhfuil maolú ar shrianta Covid-19 agus go mbeidh na Coláistí Samhraidh ar ais arís sna ceantair Ghaeltachta an Samhradh seo.

Dúirt sé go bhfuil súil aige féin cuairt a thabhairt ar chuid de na coláistí Samhraidh i mbliana agus castáil le mná tí agus daltaí.

Dúirt an tAire Stáit Chambers go leanfar leis na cruinnithe idir oifigigh na roinne, na coláistí Samhraidh agus na mná tí chomh maith le hionadaithe ó ionaid pobail mar go bhfuil na ceangail idir na páirtithe ar fad fíor-thábhachtach.

Toscaireacht ó Mheiriceá ag bualadh leis an Taoiseach

Beidh toscaireacht de pholaiteoirí as Meirceá I mBaile Átha Cliath inniu le castáil leis an Taoiseach Micheál Martin le plé a dhéanamh ar phrótacal na sé contae.

Ina measc beidh Brendan Boyle de bhunadh Ghleann Cholm Cille atá ina fheisire do stáit Pennsylvania Mheirceá.

Tá an Feisire Boyle ag impí ar rialtas na Breataine an prótacal a chur i bhfeidhm ina iomláine le teorann crua ar oileán na hÉireann a sheachaint agus le Comhaontú Aoine an Chéasta a chosaint.

Tiomáint faoi thionchar

Ghabh gardaí 226 tiomanaí de bharr iad a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil ar bhóithre Dhún na nGall go dtí seo i mbliana.

Sin laghdú beag ar an tréimhse chéanna anuraidh, nuair a gabhadh 228 tiomanaí de bharr iad a bheith ag tiomáint faoi thionchar na dí.

Tá laghdú ar líon na dtiománaithe ar rugadh orthu ag tiomáint faoi thionchar drugaí sa chontae.

Ghabh gardaí 57 tiománaí de bharr tiomáint faoi thionchar drugaí i nDún na nGall go dtí seo i mbliana.

Gabhadh 97 an tréimhse chéanna anuraidh.

Coireanna drugaí

Tá laghdú mór ar choireanna drugaí i gCo.Dhún na nGall go dtí seo i mbliana.

Gabhadh 81 duine sa chontae maidir le coireanna drugaí go dtí seo i mbliana, i gcomparáid le 188 don tréimhse chéanna anuraidh.

Ghabh gardaí 69 duine sa chontae de bharr drugaí a bheith ina seilbh go dtí seo i mbliana, laghdú ó 139 an tréimhse chéanna anuraidh.

Gabhadh 12 go dtí seo i mbliana de bharr iad a bheith ag díol nó ag dáileadh drugaí, laghdú ó 49 an tréimhse chéanna anuraidh.

Plean póilíneachta don chontae

Dúirt Cathaoirleach Chomhchoiste Póilíneachta Cho.Dhún na nGall, An Comhairleoir Gerry Mac Monagail go mbeidh sé ag iarraidh ar Choimisinéar an Gharda Síochána teacht os comhair cruinniú den Choiste, le cur síos a dhéanamh ar a phlean póilíneachta do Chontae Dhún na nGall.

Dúirt sé go mbeidh sé ag iarraidh air teacht os comhair an chéad chruinniú eile den choiste i mí Mheán Fómhair.

'Teastaíonn freagraí maidir le cibé plean póilíneachta atá ag Údáráis an Gharda Síochána don chontae', a dúirt an Comhairleoir Mac Monagail.