Comhdháil Nuálaithe Óga

Beidh Aire Stáit na Gaeltachta, An Teachta Jack Chambers mar aoi chainteoir ar maidin inniu, ag comhdháil de nuálaithe óga as achan chearn den Eoraip, atá ar siúl ó bhí inné an i gteic Ghaoth Dobhair.

Cuireadh tús le réamhimeachtaí na comhdhála tráthnóna inné, agus beidh an oscailt oifigiúil ar maidin inniu ag 8.30 le Ted Hu, Ambassadóir Domhanda M-Tech, atá a eagrú, i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta.

Beidh cur i láthair ag a 9.00 ar maidin ón Aire Jack Chambers ar chúrsaí nuálaíochta, agus go díreach ina dhiaidh sin beidh plé sheisiún ar nualaíocht i réigiún an iar thuaiscirt. Beidh seisiúin eile inniu ón mheán lae ar aghaidh, dírithe ar théamaí sláinte.

Méadú ar líon glaonna gearáin chuig Gardaí

Rinneadh 114 gearán i gcoinne baill den Gharda Síochána i nDún na nGall anuraidh, do réir tuarascáil bhliaintúil Ombudsman na nGardaí don bhliain 2021.

Sin méadú ón 105 gearán a rinneadh i gcoinne Gardaí sa chontae an bhliain roimhe sin. Bhí Dún na nGall i measc na gcontaetha is mó sa tír inár dearnadh gearáin faoi Ghardaí anuraidh.

Iascaireacht Oileán Árainn Mhór faoi léigear

Tá cúrsaí Iascaireachta ar a nglúine faoi láthair dar le Gerry Early as Oileán Arainn Mhór.

Dúirt sé ag cruinniú de Choiste Iascaireachta Chomhairle Condae Dhun na nGall go bhfuil tionscail an tSliogéisc, chomh maith le Iascaireacht Gliomach agus Crúbóg buaillte go holc agus nach bhfuil ioadaiocht cheart a dhéanamh ar Iascairí beaga

Tuilleadh maoinithe á lorg don bhreisoideachas

Dúirt Stiúrthóir Breis Oideachais Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Martin Gormley go mbeidh dúshláin go leor ag scoileanna le sárú ag tús na scoil bhliana agus chur sé i n-iúl ag Cruinniú de Bhord ar na moillibh go bhfuil iarratas déanta ag an Bhord ar tuilleadh maoinithe ón Roinn.

Dúirt sé go bhfuil deireadh leis an tacaíocht a bhí ar fail dona Scoltacha le linn na géarchéime sláinte rud a chuirfeas tuilleadh brú ar scoileanna.

Atheagar ar chóras glantacháin

Tá comhordú a dhéanamh don chéad uair ag Ionad Saorálach Dhún na nGall ar laethanta glantúcháin sa chontae, agus tacaíocht á chur ar fáil acu do choistí deonacha a bhíonn páirteach i laethanta glantúcháin.

Dúirt John Ó Curráin, Bainisteoir Ionad Saorálach Dhún na nGall go mbeidh achan iarracht á dhéanamh acu an oiread daoine agus is féidir a mhealladh le páirt a ghlacadh i laethanta glantúcháin ina gceantar féin.

Féile Róise Rua

Tá Féile Ceoil Róise Rua ar siúl ar Oileán Árainn Mhór an deireadh seachtaine seo. Bunaíodh an Fhéile in ómós don cheoltóir clúiteach Róise Rua no Róise na n-amhrán a rugadh ar an Oileán sa bhliain 1879 Beidh an Clár Barrscéalta ag craoladh beo ón Oileán inniu.