Cúrsaí pleanála

Lorg urlabhraí tithíochta Shinn Féin, An Teachta Eoin Ó Broin, eolas i gceist Dála le gairid maidir le cén uair go díreach a fhoilseofar Tuarascáil Mulcahy maidir le líomháintí faoi mhírialtachtai i gcúrsaí pleanála i gComhairle Contae Dhún na nGall.

Lorg sé eolas fosta caidé go díreach a bheadh a dhéanamh ag an Aire ag eascairt ón tuarascáil.

Dúirt an tAire Darragh O'Brien ina fhreagra go bhfuil an tuarascáil go fóill a mheas aige, agus go gcuirfidh sé an tuarascáil os comhair an Rialtais in am tráth.

Dúirt an tAire O'Brien go gcaithfear a bheith iontach cúramach maidir le foilsiú na tuarascála seo, de bharr go ndéanfaí sárú tromchúiseach ar chearta príobhaideachais roinnt daoine.

Seo an tríú huair le dhá mhí an cheist seo tógtha sa Dáil. Lorg na Teachtaí Dála Thomas Pringle, Marian Harkin agus Patrick Costello soiléiriú ar an cheist le gairid fosta.

Tá an tuarascáil seo críochnaithe agus curtha ar fáil do Oifig an Aire le cúig bliana.

Ceapadh an tAbhchóide Sinsearach Rory Mulcahy le líomháintí a rinne ball foirne sam rannóg pleanála sa Chomhairle go raibh iarratais ar chead pleanála a ndéanamh ag comhghleacaí do bhaill teaghlaigh agus do chairde, gur cuireadh sínithe bréagacha ar chaipéisí, agus gur scriosadh taifid maidir le moltaí ó oifigigh pleanála eile.

Nuálaithe óga

Beidh nuálaithe óga as achan chearn den Eoraip ag tarraingt ar gteic Ghaoth Dobhair inniu agus amárach do chomhdháil MIT, atá a eagrú ag M-Tech i mBéal Feirste i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta.

Tá tograí teicneolaíochta, leighis agus fáisnéise ina measc siúd atá ar an ghearrliosta dena cinn is fearr.

Beidh daoine as chor a bheith achan tír san Eoraip ag freastal ar an chomhdháil dhá lá i nGaoth Dobhair.

Dúirt Micheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta gur reachtáladh comórtas dírithe ar nualaithe faoi 35 bliain d'aois, agus gur roghnaíodh gearrliosta do 35 daofa siúd is cumasaí le freastal ar chomhhdáil dhá lá i nGaoth Dobhair.

Tarraingeofar aird idirnáisiúnta ar an ghréasán gteiceanna agus ar gteic Ghaoth Dobhair ach go háirithe, a dúirt Micheál Ó hÉanaigh, le cois go gcuideoidh sé ionad barr feabhais ó thaobh nualaíochta agus fiontraíochta a dhéanamh den gteic.

Daltaí ón Úcráin

Dúirt Stiúrthóir Scoltacha Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Martin Gormley go bhfuil daltaí ón Úcráin ag freastal ar chuid mhaith dena Scoltacha ata faoi chúram an Bhoird anois

Ta an Bord dóchasach go mbeidh maoiniú breise a chur ar fail daofa i Meán Fómhair nuair a bheas tuilleadh daltaí ón Úcráin ag teacht na Condae agus freastal ar na Scoltacha an Bhoird i Mean Fómhair.

Dúirt Martin Gormley go bhfuil an Bord ag obair go dlúth le heagrais éagsúla maidir leis na tacaíochtaí uilig ata a dhíth ar na daltaí.

Dúirt sé go bhfuil socruithe a ndéanamh maidir le seirbhísí iompar scoile agus ranganna Béarla chomh maith le tacaíochtaí eile.