Timpiste bóthair

Gortaíodh seachtar i dtimpiste bóthair idir dhá charr ar an Ghlaisigh i nGaoth Dobhair roimh an 10 a chlog aréir - ceathrar fear agus triúr ban idir an dá charr.

Beirt a bhí i gcarr amháin agus cúigear a bhí sa charr eile. Tugadh an seachtar go Otharlann Leitir Ceanainn le haghaidh comhar leighis ach níl siad i mbaol báis. Ba gortaithe coise agus gortaithe sa droim a bhain daofa.

Bhí Gardaí, Briogáid Dóiteáin agus Otharcharranna ar láthair na timpiste mall aréir. Tá fiosrúchán curtha ar bun ag Gardaí an Bhun Bhig agus tá siad ag lorg eolais ón phobal maidir leis an timpiste.

Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil eolas acu ná a raibh dashcam ina gcarr acu agus iad ag taisteáil idir Machaire Chlochair agus An Ghlaisigh idir leath I ndiaidh a 9 agus 10 a chlog aréir teagmháil a dhéanamh le stáisiúin Gardaí an Bhun Bhig ar 0749531333.

Stailc

Tá aighneas tionsclaíoch ar siúl inniu ag dhá scór ball de Chomhnaidhm Eolaithe Saotharlanna Leighis in Otharlann Leitir Ceanainn, agus iad míshásta faoi chúrsaí páighe agus cothromaíocht páighe.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte go gcuirfidh an t-aighneas seo isteach go mór ar sheirbhísí san otharlann agus in otharlanna eile inniu, agus go mbeidh seirbhísí agus coinnithe a gcur ar ceal dá bharr.

Cuireadh tús leis an aighneas tionsclaíoch seo ag a 8.00 maidin inniu agus mairfidh sé go dtí'n 8.00 anocht.

Déanann na heolaithe saotharlanna seo tastáil diagnóiseach i saotharlann na hOtharlainne, le cois go ndéanann siad anailís ar shamplaí fola agus is iad a thugann ailse faoi deara i dteisteanna fosta.

Seirbhís angagraim


Tá sé ráite ag an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara Charlie McConologue go bhfuil iarrachtaí ar bun faoi láthair le go leanfar ar aghaidh leis an tseirbhís angagraim in Otharlann Leitir Ceanainn.

Léirigh an Comhairleoir Contae Ciarán Brogan imní ag cruinniú de Fhóram Sláinte an Iarthair ar an mhí s'chuaigh thart maidir leis an scéala nach mbeidh seirbhis angagraim a chur ar fáil ó dheireadh mhí na Bealtaine san otharlann.

Dúirt an tAire McConologue gur seirbhís rí-thábhachtach an tseirbhís seo do phobal Dhún na nGall agus go bhfuil sé ag obair i gcomhair leis an Aire Sláinte Stephen Donnelly agus Grúpa Otharlanna Saolta ar an cheist.

Iascaireacht


Rinne Macdara Ó Cuaig ó Fhoras na Mara cur i láthair ag cruinniú de Choiste Iascaireachta Chomhairle Condae Dhún na nGall ar an obair atá idir lámha ag an Eagraíocht áit a mbíonn eolas agus sonraí a bhailiú acu ar staid stoc éisc.

Léirigh baill den Choiste imní faoi staid iascaireacht na mbradán ag an chruinniú agus dúirt Macdara O Cuaig go bhfuil stoc na mBradán ag feabhsú de reir eolais ó Iascach Intíre ach mar gheall ar go leor cúiseanna nach bhfuil an stoc ag feabhsú gasta go leor.

Dúirt se go gcaitheann an eagraíocht cuid mhaith ama i nDún na nGall mar gheall ar an méid iascaireachta atá sa chondae idir na Cealla Beaga, Caisleán Nua agus Rocal.

Garda Cósta

Beidh traenáil ar bun ag Garda Cósta na hÉireann i gcomhair le gníomhaireachtaí eile amach ó chósta Dhún na nGall inniu.

Beidh an traenáil dar teideal 'Blue Hills' díríthe ar na cleachtais chomhoibrithe idir na gníomhaireachtaí nuair a tharlaíonn cásanna éigeandála.

I measc na ngníomhaireachtaí a bheas páirteach sa traenáil, beidh Comhairle Contae Dhún na nGall, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Seirbhís Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, An tAerchór, agus an RNLI.

Tá sé curtha in iúl ag an Gharda Cósta nach gcuirfear isteach ar a gcuid seirbhisí mar gheall ar thraenáil an lae inniu.

Toibreacha

Tá na coinníollacha a bhaineann le deontais a cheadú do thoibreacha ag tithe príobháideacha i bhfad ró dhian faoi láthair, a deir an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.

Deir sé go bhfuil go leor tithe i gceantair iargúlta atá ag brath ar thobar mar fhoinse uisce, ach go bhfuil go leor srianta leis an deontas de 5,000Euro a fháil.

Ní aontaíonn sé leis an choinníoll go gcaithfidh an teach a bheith tógtha le seacht mbliana sular féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas do thobar mar fhoinse uisce ag an teach.