Fear maraithe

B'é Jim Kenny, 42 bliain d'aois as Cionn Mhálanna an fear a maraíodh i dtaisme bóthair idir dhá charr ar Bhealach an tSléibhe idir Bun Cranncha agus Carn Domhnach oíche Luain.

Tharla an taisme i gceantar Mín a Bhaird ar bhealach an R244 oíche Luain thart ar dheich mbomaite go dtín 11. Tugadh beirt ón charr eile go hotharlann Leitir Ceanainn de bharr a ngortuithe, agus tuairiscítear go bhfuil an paisinéir, bean ina cuid 30idí, gortuithe go holc.

Thug na Gardaí le fios tráthnóna inné go bhfuil an bealach foscailte arís.

Timpiste

Bhí na seirbhisí éigeándála i láthair ag timpiste bóthair idir trí charr a tharla i mBaile na Finne tráthnóna inné.

Tharla an timpiste ar bhealach an R250 idir na Gleanntaí agus Leitir Ceanainn ag an Chionn Garbh i mBaile na Finne roimh an 5 a chlog tráthnóna inné.

Thug Préasoifig na nGardaí le fios gur tugadh fear amháin ina chuid 40idí go hOtharlann Leitir Ceanainn ach nach bhfuil sé gortaithe go holc.

Timpiste


Tá na Gardaí ag lorg eolais ón phobal go fóill maidir le taisme bóthair a tharla ar bhealach Loch as Allt idir shráidbhaile an Ghleanna agus Cill Mhic Réanáin oíche Dhomhnaigh, i dtrátha ceathrú i ndiaidh a 9.

Carr amháin a bhí sa timpiste agus tugadh déagóir amháin a bhí gortuithe go holc go hotharlann Leitir Ceanainn agus ó sin go hOtharlann Beaumont I mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil cóir leighis a chur uirthi. Tugadh déagóir eile chun na hotharlainne fosta, ach tuigtear nach bhfuil seisean gortuithe go holc.

Tá Gardaí Bhaile na nGallóglach ag impí ar dhuine ar bith a bhí ar an bhealach an oíche sin agus a bhfuil ceamara acu ina gcarr teagmháil a dhéanamh leo,

Tithíocht


Tá plé ar bun ag Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall le roinnt úinéirí talún i gceantar bardais na nGleanntach, maidir le talamh a cheannacht le tithíocht shoisialta a thógáil.

Thug an Rannóg Tithíochta le fios don Chomhairleoir Contae John Shéamuis O Fearraigh go bhfuil siad ag plé le húinéirí talún ar an Chraoslach, Dún Fionnchaidh, An Fál Carrach agus Gaoth Dobhair.

Dúradh leis gur cosúil go mbeidh roinnt roghanna ag an Chomhairle maidir le talamh a cheannacht ar an Fhál Carrach agus i nGaoth Dobhair, agus tá cruinnithe ag an Chomhairle leis na húinéirí talún an tseachtain seo.

Breosla


Tá 60% de thithe i nDún na nGall ag bráth ar ghual, móin agus adhmad lena dtithe a théamh, do réir tuairisce de chuid an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Léirigh an taighde seo fosta go bhfuil chor a bheith 14% de thithe na tíre atá ag brath ar mhóin mar fhoinse teasa, go leor acusan san iarthar agus san iar thuaisceart, agus tá 4% de thithe na tíre atá ag brath go hiomlán ar mhóin mar fhoinse teasa.