Iascairí

D'ardaigh an Teachta Dála Piaras O Dochartaigh na fadhbanna ata ag Iascairí sna Cealla Beaga leis an Údarás Chosaint Iascaigh Mhara sa Dáil inné. Phlé sé na deacrachtaí atá ag Iascairí leis an Aire Eamonn Ryan agus dúirt se go bhfuil iascairí Faoitín Gorm ag cailleadh go mór, chomh maith le oibrithe sna monarchana próiseála eisc. Cháin sé na ceadúnais a tharraing an SPFA siar ó dhá mhonarcha eisc sna Cealla Beaga ar an bhunús nach bhfuil Doire in Éirinn. Tugadh an t-iasc i dtír i nDoire de bharr aighnis leis an SFPA faoi thomhais eisc ag céidh na gCealla Beaga agus dúirt an SFPA nach dtig iasc a thabhairt ar leoraithe as taobh amuigh de tír. Dúirt an Teachta O Dochartaigh go raibh an cinneadh seo scainneallach agus chur se ceist ar an Aire Ryan an raibh sé sásta cead a thabhairt don SFPA teorainn chruaidh a chruthú ar Oileán na hÉireann.

Tithíocht
Dúirt an Comhairleoir Condae Anthony Molloy go gcaithfear feabhas a chur ar chóras tithíochta sa Chondae, mar go bhfuil daoine ag fanacht tréimhsí ró-fhada ar thithe agus nach bhfuil dul chun cinn ar bith a dhéanamh ar na fadhbanna tithíochta ata sa Chondae. Tá sé ag iarraidh cruinniú a shocrú leis an Chomhairle Condae leis an mhoilleadóireacht a phlé. Dúirt an Comhairleoir Molloy go bhfuil talamh ag an Chomhairle Condae sna Gleanntaí agus Ard a Ratha ach nár thóg an Chomhairle Condae Teach sna ceantracha sin le níos mó nó 15bliana déag. Dúirt sé go mbeadh sé ag moladh don Chomhairle Condae Cábáin Adhmaid a cheannacht mar go bhfuil na tithe sin níos saoire agus gasta a thógáil.

Tacaíocht ag teastáil ón Rialtas
Dúirt Leas Uachtarán Nua Cheaptha Chumann Múinteoirí Éireann, Dorothy Nic Fhionnghaile as Anagaire go bhfuil sé tábhachtach go gcuirfeadh an Rialtas an tacaíocht céanna ar fail sna Scoltacha le freastal ar na páistí as an Úcráin agus a chur siad ar fáil le linn na géarchéime sláinte. Dúirt sí go mbeidh tacaíocht bhreise de dhíth agus go mbeidh an Ceardchumann ag cur brú ar an Rialtas múinteoirí agus áiseanna breise a chur ar fáil.

Covid-19

Bhí aon othar déag le Covid-19 ag fáil comhar leighis in Otharlann Leitir Ceanainn aréir. Sin ardu de thriúr ar an lá inné. Níor deimhníodh cás ar bith úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead. Bhí othar amháin le Covid-19 ag fáil comhar leighis in Aonad Dian Chúram Otharlann Leitir Ceanainn aréir. Ó thaobh na gceantar bairdis de, ba I gCeantar Bairdis Charn Domhnaigh a bhí an ráta is isle de Covid-19 sa tír, áit a raibh sé chás is fiche I dtréimhse coicíse agus ráta de 153 cás I measc céad míle duine.

Cosán Nua

Tá conraitheoirí McGowan as Albain, atá ag tógáil cosán siúil go barr na hEaragla, ag earcú beirt oibrí ar bhonn sealadach, a mbeadh suim acu oiliúint a fháil ar thógáil cosáin cloiche. Deir na conraitheoirí go gcuirfear oiliúint ar an bheirt a bheas a earcú ar na modhanna le cosáin siúil a thógáil agus caomhnú a dhéanamh ar an timpeallacht ag an am céanna. Beidh an bheirt seo a bhfostú ar feadh dhá sheachtain déag ón 24ú Bealtaine. Tá go dtí'n 5ú Bealtaine ag daoine iarratas a dhéanamh ar an dá phost seo.

Leabhar Nua Filíochta
Seolfar leabhar úr filíochta leis an Iriseoir Gerry Mc Laughlin i mBéal átha Seanaidh tráthnóna inniu. "The Breed of Me" teideal an leabhar filíochta. Tá níos mó nó 60 Dán sa leabhar agus ta cuid mhaith acu dírithe ar a óige i bhFear Manach agus Dun na nGall sna 60adai agus 70adai. Chaith Gerry Mc Laughlin tréimhse dá óige i Min a Leice.