Tír gan teanga

"Beidh an talamh ann inár ndiaidh, ach ní bheidh an teanga, mura dtabharfaidh an Chomhairle seo cosaint di".

Sin a dúirt an Comhairleoir Breandán Mac Gearailt ón nDaingean ag cruinniú faoi dhréachtphlean forbartha an chontae tráthnóna inné.

Dúirt sé go bhfuil an tábhacht chéanna ag baint le mac feirmeora a chur fúthu ar an dtalamh i gceantar Gaeltachta, is atá le duine a labharann Gaolainne, agus go gceart tacú go fábharach le lucht labhartha na Gaolainne nuair atá cead pleanála á lorg acu sa Ghaeltacht.

Glacadh d'aonghuth le moladh an chomhairleora, agus beidh an moladh san, san áireamh sa phlean anois.

Tralaithe

Cúigear agus trí fichead atá ar tralaithe in oispidéal na hollscoile Corcaigh ar maidin de réir fhigiúirí an lae inniu ó chumann na n-altraí is na mban cabhrach.

Sin é an líon is airde sa tír seachas in oispidéal na hollscoile luimneach, a bhfuil an líon céanna gan leaba.

Seisear déag atá ar thralaithe ar maidin in oispidéal na trócaire I gCorcaigh. Níl ach triúr in oispidéal na hollscoile Ciarraí agus beirt in oispidéal na trócaire i gCorcaigh.

Beirt gafa


Tá an bheirt fhear a gabhadh inné i Baile an Chollaigh, maidir le hábhar, a meastar gur cócaon a bhí ann le luach 157 míle euro, cúisithe anois aiges na Gardaí agus tabharfar os comhair na cúirte dúthaí i gCorcaigh iad ar a leathuair tréis a 10 ar maidin.

Otharcharr Aeir

Glaodh amach ar an Otharcharr Aeir 246 babhta sa chéad cheithre mhí don mbliain seo. Gan na síntiúis a chuireann an pobal i dtreo na carthanachta seo, atá lonnaithe i dTuaisceart Chorcaí, cinnte, bheadh daoine caillte mar ná beifí ábalta dul i gcabhair orthu, a dúirt Príomhfheidhmeannach an Otharchairr, Micheál Sheridan.