Fiosrúchán faoi thimpiste bóthair

Tá na gardaí ag leanstan lena bhfiosrúcháin maidir le timpiste bothair a tharla i Lathaigh tráthnóna inné inár gortaíodh tiománaí gluaisrothair go dona.

Tharla an timpiste ar bhealach an R232 i mBaile Fearainn Trumman Thiar i Lathaigh i dtrátha fiche bomaite go dtí'n 3 inné.

Feithicil amháin a bhí sa timpiste agus tugadh an fear ina chuid 50-aidí go hOtharlann Shligigh mar gheall ar ghortuithe a bhain dó sa timpiste.

Chuir na nGardaí in iúl gur dearnadh scrúduithe teicniúla ar an láthair agus go bhfuil an bealach foscailte arís.

Maoiniú do chéibheanna

Tá sé fograithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConologue inniu go bhfuil maoiniú do chóir a bheith €14.5m curtha ar fáil le hoibreacha riachtanacha a dhéanamh ag céibheanna i gCondae Dhún na nGall.

Tá an t-airgead seo á chur ar fáil faoi chlár tacaíochta a bhunaigh an Rialtas dá bharr tionchar imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach.

Tá Condae Dhún na nGall ag fáil an sciar is mó den mhaoiniú a d'fhogair an tAire McConalogue inniu.

I measc na dtograí a bhfuil airgead ceadaithe daofa tá tograí ag Céibh an Chaisleán Nua, Céibh Rath Maoláin agus Céibh Ailt a Chorráin.

Ombudsman na Leanaí sa chondae

Tá Ombudsman na Leanaí, an Dochtúir Niall Muldoon ag tabhairt cuairte ar scoltacha i gCondae Dhún na nGall inniu agus amárach.

Beidh an Dochtúir Muldoon, as Baile Dhún na nGall ó dhúchas chomh maith le feidhmeannaigh oideachais eile ó oifig an ombudsman ag tabhairt cuairte ar 11 bunscoil agus meánscoil sa Chondae chomh maith le cuairt a thabhairt ar Oileán Árainn Mhór.

Beidh béim á chur ag an Dochtúir Muldoon ar chearta leanaí agus an obair atá ar bun ag Oifig an Ombudsman do Leanaí le linn a thurais ar scoltacha na Condae.