Míoca

De réir alt san nuachtán, The Irish Times inniu, d'fhéadfadh go mbeadh gá scéim leasaithe chúitimh míoca a chur ar fáil do uinéirí tí i gContaetha eile taobh amuigh de Chontaetha Dhún na nGall agus Mhaigh Eo.

Tuigtear go bhfuil sé i gceist ag an Aire Tithíochta Dara O'Brien scríobh chuig údáráis áitiúla ar fud na tire le heolas a fháil faoi thíthe le míoca i gContaetha eile, agus staidéar a dhéanamh ar an fhéidearacht na tithe sin a bheith san áireamh i scéim leasaithe chúitimh míoca.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Déanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall agus Údarás na Gaeltachta Meabhrán Tuisceana a shíniú inniu, chun an caidreamh eatarthu a fhorbairt, a rachaidh chun tairbhe don dá eagraíocht agus don iarthuaisceart.

Dhéanfar achan iarracht freastal ar riachtanais oiliúna agus oideachais phobal Gaeltachta Dhún na nGall, chun scileanna riachtanacha a sholathár daofa le fostaíocht a fháil sa réigiún, a dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh.

Dúirt sé go mbeidh réimse leathan de chúrsaí printisigh a gcur ar fáil ag an dá eagraíocht, agus roinnt cinn úra san áireamh.

An Earagail


Tá géarghá le plean bainistiú tráchta ag an Earagail ar bhonn práinne, de bharr an carrchlós a bheith druidte agus obair ar siúl ar ar an chosán go barr na hEaragla, a dúirt an Comhairleoir Contae Mícheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Dúirt sé go bhfuil contúirt mhór ansin anois, agus carranna a bhfágáil ag dreapadóirí ar thaobh an bhealaigh, áit a mbíonn luas ard leis an trácht, agus an bealach résúnta cúng, a dúirt sé.

D'iarr sé ar an Chomhairle Contae scrúdú a dhéanamh ar an cheist seo ar bhonn práinne, ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta.

Scoil Náisiúnta

Dheimhnigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charlie McConologue tráthnóna inné go bhfuil cead tugtha tús a chur leis an obair thógála le síniú a chur le Scoil Náisiúnta Ghleann Mhic Coinn i Leitir Ceanainn faoin scéim lóistín breise scoile.

Tá sé i gceist go mbeadh seomrai ranga agus léithris mar chuid den síniú atá le cur leis an scoil.

Dúirt an tAire McConologue gur dea-scéala é do phobal na scoile go mbeidh tús a chur anois leis an obair thógála.

Painéil ghréine

Ba cheart go mbeadh feirmeoirí ábalta tairbhe a bhaint as painéil ghréine ar fhoirgnimh feirme, a dúirt an Comhairleoir Contae Johnny McGuinness.

Dúirt sé ag cruinniú de Coiste Polasaí Talmhaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall le gairid gur cheart go mbeadh deiseanna ag feirmeoirí leictreachas a dhíol ó phainéil gréine ar fhoirgnimh feirme.

Dúirt sé gur cosúil nach bhfuil an córas reatha ag obair mar is ceart maidir le painéil ghréine atá ag ginnt leictreachais, agus nach bhfuil íocaíochtaí a bhfáil ag daoine as an leictreachas atá a ghinnt ag na painéil ghréine atá acu.

Feirmeoirí


Ba cheart don Rialtas scéimeanna tacaíochta a chur ar fáil do fheirmeoirí le fuinneamh agus leictreachas a sholathár, a dúirt Brendan McLaughlin, ionadaí Chumann Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann ar Choiste Polasaí Talmhaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Dúirt sé go bhfuil go leor deiseanna mar sin ag feirmeoirí sna Sé Chontae, ach nach mar sin atá sna Sé Contae Fichead.

Tá sé ar chumas feirmeoirí tuirbíní gaoithe a thógáil ar fheirmeacha sna Sé Contae, agus tá íocaíochtaí de thart 27,000 punt Sterling a bhfáil ag cuid dena feirmeoirí a bhfuil tuirbíní ar a bhfeirmeacha acu.