Móin

Níl ciall dá laghad le moladh an Aire Éamonn Ryan nach mbeadh cead móin a cheannacht nó a dhíol ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh, a dúirt an Comhairleoir Contae Micheál Naughton.

Chuirfeadh riail mar sin isteach go mór ar phobal Dhún na nGall, áit a bhfuil go leor den phobal ag brath go huile ar mhóin mar fhoinse teasa, a dúirt sé.

Is moladh gan chéill an moladh seo, agus ní thig glacadh leis, a dúirt an Comhairleoir Naughton.

Tá pobal iarthar na hÉireann ag brath níos mó ar mhóin anois ná mar a bhí riamh roimhe, le luachanna arda ar ola agus ar ghual, a dúirt sé.

Toraigh

Tá Bainisteoir Chomharchumann Thoraí Marjorie Uí Chearúil ag iarraidh ar an Chomhairle Contae spás a chur ar fáil ag an Chéibh le go mbeidh níos mó áite d 'earraí agus bia a thagann isteach chun oileáin ar an bhád farantóireachta.

Thóg Marjorie Uí Chearúil an cheist seo ag cruinniú Choiste na n-oileán le gairid.

Dúirt sí go bhfuil sí ag iarraidh go ndéanfaidh an Chomhairle Condae scrúdú ar an suíomh ag an chéibh agus áit foirstineach a leagaint amach le hearraí a thagann ón bhád a stóráil ann.

Tá Marjorie Uí Chearúil ag iarraidh go mbeadh an obair atá le déanamh ar an Ionad athchúrsála atá lonnaithe ar chúl an Ionaid Pobail críochnaithe chomh luath le go mbeidh bunadh an Oileáin in ann úsáid a bhaint as an tseirbhís seo.

Polasaí Talmhaíochta

Tá Coiste Polasaí Talmhaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall chun scríobh arís chuig an Aire Talmhaíochta, Charlie McConalogue faoin imní atá orthu faoi mhéadú mór ar chostais do fheirmeoirí.

Thug Cathaoirleach an Choiste, An Comhairleoir Liam Blaney le fios gur cuireadh comhfhreagras ar an ábhar seo chuig an Aire cheana féin ar an an 23ú Feabhra, ach nach bhfuaireas freagra ar bith go fóill.

Socqríodh comhfhreagras eile a chur chuig an Aire, de bharr an brú mór atá ar fheirmeoirí anois le luachanna ag dul in airde go mór.

Feirmeoirí beaga


Caithfear níos mó tacaíochta a thabhairt do fheirmeoirí beaga, seachas an bhéim ar fad a chur ar fheirmeoirí móra, a dúirt an Comhairleoir Contae Johnny McGuinness, ball de Choiste Polasaí Talmhaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Dúirt sé go bhfuil an tír seo ag bráth barraíocht ar ghrán ón Ucráin agus gur cheart do fheirmeoirí na tíre seo díriú ar an ghrán.

Dúirt sé fosta gur cheart díriú níós mó ar phróiseáil prátaí. Ní leor an tacaícht atá ar fáil ón Rialtas le grán a fhás, a dúirt an Comhairleoir Johnny McGuinness.

Dúirt sé gur cheart an tacaíocht de €160 an hectare atá ar fáil a mheádú go €400 an hectare.

Crann cumarsáide

Tá iarratas ar chead pleanála imlíneach déanta ag comhlacht Vantage Towers crann cumarsáide 18 méadar ar airde a chur in airde ag Tuam i Leitir Mhic an Bhaird.

Tá sé i gceist acu an struchtúr sin a chur in áit crann cumarsáide 10 méadar ar airde atá ansin cheana féin.

Tá Vantage Towers i measc na gcomhlachtaí is mó san Eoraip atá ag plé le crainn cumarsáide, agus tá siad mar pháirt de ghrúpa Vodafone.

Faoi láthair tá 1,300 crann cumarsáide ag an chomhlacht sa tír seo. Deirtear san iarratas ar chead pleanála go gcuirfear feabhas mór ar chlúdach fón póca agus leathanbhanda sa cheantar agus an struchtúr úr seo curtha in áit.

Ardú pá

Rinneadh plé leitheadach ag cruinniú de Chraobh Dhún na nGall de Chumann Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann le gairid, ar ardú páighe atá faighte ag Stiúrthóir Ginearálta, Uachtarán agus Leas Uachtarán na heagraíochta.

Rinneadh méadú ó 185,000 Euro go 216,000 Euro ar thuarastál Stiúrthóir Ginearálta an IFA, Damian McDonald le gairid. Dúirt go leor feirmeoirí go raibh na méadaithe seo náireach ag am go bhfuil gnáth fheirmeoirí ag fulaingt go mór de bharr costaisí breise.

Chosain Cathaoirleach Réigiúnach an IFA, Frank Brady na méadaithe páighe ag an chruinniú, agus dúirt sé gur aontaíodh an méid sin sa bhliain 2016.