Aerfort Dhún na nGall

Tá sé curtha in iúl ag an Aire Iompair Hildegarde Naughton inniu go bhfuil os cionn €700 míle euro de dheontas curtha ar fail do Aerfort Dhún na nGall.

Ceadaíodh an mhaoiniú seo faoi Chlár Tacaíochta na hAerfoirt Réigiúnacha go 2025. Dúirt an tAire Naughton go nrachfaidh an t-airgead seo chun sochar do thograí úra ag aerfort Dhún na nGall, ina measc córas úr leictreachais ag baint úsáide as fuinneamh ó sholas na gréine, inneall doiteáin úr chomh maith le treallamh leictreach úr agus an togra maidir leis an sconsa ag an aerfoirt a chríochnú.

Tá €16.4m ina iomláine ceadaithe ag an Roinn Iompar le feabhas a chur ar chúrsaí slándála agus sábháilteachta sna haerphoirt réigiúnacha sa tír chomh maith le béim a chur ar thograí inbhuanaithe chomh maith.

Ag fáiltiú roimh an scéala dúirt an Teachta Dála Joe McHugh go bhfuil Aerfort Dhún na nGall ina bhuntáiste mór do réigiún an iarthuaiscirt agus go gcuideoidh an mhaoiniú seo de €722,000 tacú go mór le cúrsaí slándála agus sábháilteachta a fheabhsú ag an aerfort.

Timpiste mharfach

Maraíodh tiománaí gluaisrothair i dtimpiste a tharla i nDeisceart Dhún na nGall tráthnóna inné.

Tharla an timpiste ar bhealach an R231 i Ros Neamhlach idir gluais rothar agus carr i dtrátha an 5 a chlog tráthnóna.

Bhí na seirbhísí éigeandála ar an láthair agus cuireadh coir leighis ar thiománaí an ghluais-rothair, fear ina chuid fichidí ach fuair sé bás go gairid ina dhiaidh sin agus tugadh a chorp go hOtharlann Shligigh le haghaidh scrúdú iarbháis. Níor gortaíodh duine ar bith eile sa timpiste.

Bhí an bealach druidte thar oíche agus deir na Gardaí go mbeidh an bealach druidte arís maidin inniu agus trácht a chur malairt slí áit a mbeidh scrúdaithe dlí eolaíocha a ndéanamh ar láthair na timpiste.

Tá na Gardaí ag impí ar dhuine ar bith a bhfuil eolas acu maidir leis an timpiste seo nó a bhfuil taifead dashcam acu teagmháil a dhéanamh le Gardaí Bhéal Átha Seannaidh ag an uimhir 071 9858530 nó uimhir rúnda na nGardaí ag 1800 666 111.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá breis agus 2,000 páiste ar liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair. De réir an eolais ón Chiste Náisiúnta um Cheannacht Coiréala, bhí 2,157 páiste ar liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn ag deireadh mí Mhárta.

Bhí 899 acusan ag fanacht le coinne le dochtúir comhairleach a fheiceáil le ocht mí dhéag nó níos mó.

Móin

Dúirt an Teachta Dála Joe McHugh go bhfuil dualgas agus freagracht air féin mar ionadaí poiblí seasamh le pobal na contae a bheas thíos leis má rachfar ar aghaidh le riail nach féidir móin a dhíol nó a cheannacht feasta.

Dúirt sé nach bhfuil ciall ar bith polasaí mar seo a chur i bhfeidhm nuair atá daoine ag streachailt go mór cheana féin le costais breosla agus fuinneamh.

Thug sé le fios go mbeidh sé ag tógáil na ceiste seo ag cruinniú de Pháirtí Pairliminte Fhine Gael, i ndiaidh go leor achainí a bheith faighte aige ó bhaill den phobal atá míshásta leis an mholadh.

Luach tithe

Tháinig méadú de 27% ar luach tithe cónaithe i gceantar na teorann le dhá mhí dhéag. Tháinig méadú de 26.9% ar luach tithe i gceantar na teorann idir Feabhra 2021 agus Feabhra 2022, dar leis an Phríomh Oifig Staidrimh.

Bhí sé sin i bhfad níos mó ná ar meán mheadú náisiúnta, 15.3% le bliain. Sé'n mheán chostas ar theach i nDún na nGall faoi láthair ná 140,000 Euro, do réir an Phríomh Oifig Staidrimh.