Bóthar Chinn Sléibhe

Cuirfear tús óna 11 a chlog maidin amárach le scéim phíolóiteach tráchta aontreo d'fheithiclí móra ar Bhóthar Chinn Sléibhe, bóthar atá thíos le deacrachtaí tráchta le blianta fada anois.

Tá Comhairle Chontae Chiarraí ag iarraidh ar bhusanna, veaineanna campála agus feithiclí móra eile gabháil treo amháin timpeall Chinn Sléibhe le linn na tréimhse trialach ón lá amáireach go dtí’n Aoine seo chughainn an 22ú lá.

Beidh maor tráchta de chuid na Comhairle ar dualgas i gCom Dhineol idir 11 agus a 4 gach lá ag impí ar thiománaithe gabháil treo amháin timpeall ach beidh cead siúil ag trácht áitiúil mar a bhí riamh.

Tá comharthaíocht curtha i bhfearas le déanaí chun cabhrú le gluaiseacht na tráchta.

Bádchlós

Deir an comhairleoir Breandán Mac Gearailt go mbeadh an obair a bhí le déanamh ag cur structúr nua amuigh faoin aer i bhfearas ag láthair sheanabhád-chlós an Daingin críochnaithe faoin dtráth seo dá mbeadh cead tugtha do Chomhairle Chontae Chiarraí tabhairt fén obair.

Tá bliain ó d’fhógair Fáilte Éireann go rabhthas chun 300 míle Euro a chaitheamh ar an láthair faoi scéim feabhsúcháin dá gcuid chun cabhrú le húdaráis agus gnóanna turasóireachta teacht ón ngéarchéim sláinte- ach níl aon obair déanta ar an láthair ó shoin.

Tá sé ráite ag an gComhairle Contae go bhfuil an obair ag an bpróiséas tairisceana fé láthair agus súil acu, a deirid, go gcuirfear tús leis an obair laistigh de mhí. Deir an Gearaltach, áfach go bhfuil an próiseas ana mhall ar fad.

Tionóisc

Tugadh cúigear an oispidéal inné tréis gur gortaíodh iad i dtionóisc ina raibh dhá chairt i gCo Phort Láirge tráthnóna inné.

Tharla an tionóisc ar a 4 a chlog ar bhóthar an N25 ag Baile Uí Dhuibh Thoir gar do Chill Mhíodáin. Bhí an dá chairt ag dul sa mhalairt treo nuair a bhuaileadar i gcoinne a chéile.

Tuigtear go bhfuil ceathrar as an gcuigear a gortaiodh go dona. Tá na gardaí ag iarraidh ar éinne a mbeadh aon fhianaise acu i dtaobh na h-eachtra, teagmháil a dhéanamh leo, go h-áirithe má tá físeáin acu.

Bigil

Beidh bigil ar bun sa Chearnóg i dTrá Lí ar a 7 a chlog trathnona i gcuimhne ar Aidan Moffit agus Michael Snee, an bheirt fhear a dúnmharaíodh i Sligeach an tseachtain seo caite.

Beidh a leithéid ar bun chomh maith ar a 6 a chlog tráthnóna i bPáirc an Easpaig Ó Luasa i gcathair Chorcaí agus bhí bigilí ar bun cheana i gcathair Phort Láirge agus i nDún Garbhán Dé hAoine.

Tá na bigilí seo á n-eagrú ar bhonn náisiúnta chun tacaíocht a léiriú don bpobal LADT sa tír seo.