Fear gortaithe

Tá fiosrúchán ar siúl ag Gardaí Leitir Ceanainn, áit ar ionsaíodh fear go dona i gCaisleán na Finne ag an Deireadh Seachtaine.

Tharla eachtra ag teach cónaithe ag eastáit tithíochta Pháirc Emmet i gCaisléan na Finne i dtrátha an mheán oíche, oíche Shathairn, áit ar bhain droch ghortaithe d'fhear ina chuid fichidí a ionsaíodh.

Tugadh an té a gortaíodh go hOtharlann Leitir Ceanainn le haghaidh coir leighis agus tuigtear go bhfuil sé gortaithe go dona.

Ghabh na gardaí fear ina chuid 30aidí maidir leis an eachtra seo agus táthar a cheistiú i stáisiúin na nGardaí i Leitir Ceanainn faoi Mhír 4 den Acht Um Cheartas Choiriúil 1984. Tá an láthair a chaomhnú ag na Gardaí agus tá na Gardaí ag leanstán lena bhfiosrúcháin.

Crann cumarsáide

Tá imní léirithe ag daoine i gceantar a Chlocháin Léith faoin chrann cumarsáide atá ag Cnoc an Aonaigh ar an bhaile le blianta fada.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Cheantair Bardais na nGleanntach an Comhairleoir Condae Marie Therese Ni Gallchóir go bhfuil sé tábhachtach níos mo eolais a fháil ar an chrann seo mar go bhfuil cuid mhór tinnis ar dhaoine sa cheantar agus dúirt sí go bhfuil se tábhachtach eolas a fhail ar cé acu an bhfuil tionchar ag an chrann cumarsáide ar an méid daoine atá ag éileamh i gceantar Chnoc an Aonaigh.

Clár

Deir an Comhairleoir Condae Noirin Nic Gairbheith, ball de Choiste na nOileán den Chomhairle Condae go bhfuil Scéim maoinithe Clár foscailte ag an Comhairle Condae faoi láthair agus go bhfuil lúcháir uirthi go bhfuil an scéim foscailte do dhaoine agus do ghrúpaí pobail ar na hOileáin.

Dúirt sí gur fiú go mór do lucht Oileáin cur isteach ar an Scéim.

Tá go d'tín 6ú lá de Bhealtaine ag daoine iarratas a dhéanamh faoin scéim agus is féidir tuilleadh eolas a fhail ar shuíomh idirlíon na Comhairle Condae.

Séamus Mac Ruairi

Shocraigh Coiste Oileáin Chomhairle Condae Dhún na nGall ag cruinniú ar na mallaibh aitheantas speisialta a thabhairt do Shéamus Mac Ruairi, Iar Chomhairleoir Condae agus ball de Choiste na nOileán.

Dúirt an Comhairleoir Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig a rinne an mholadh gur é Séamus Mac Ruairí a mhol Coiste Oileáin a bhunú an chéad lá riamh agus go ndéanann Seamus Mac Ruairí freastal ar achan chruinniú den Choiste agus go gcuireann sé na hoileáin i gcónaí chun tosaigh.

Cosáin Siúil agus Rothaíochta

Tá innealtóir cúnta curtha ar fáil ag Comhairle Contae Dhún na nGall do fhorbairt tograí Cosáin Siúil agus Rothaíochta sa chontae.

Tá taighde ar bun ag an innealtóir cúnta ar fhorbairt an chosáin siúil idir Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn faoi láthair.

Meastar go gcuirfear Tuairisc Mheasúnaithe Straitéiseach maidir leis an chosán siúil ó Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn, os comhair Bonneagair Iompair Éireann i lár na Bealtaine.