Tine sna Dúchorraidh

Tugadh fear ina chuid 60idí os comhair suí speisialta de Chúirt Dúiche Shligigh inniu agus é cúisithe maidir le tíne a tharla ag Teach sna Dúchorraidh Dé Máirt ina bhfuair bean ina cuid ochtóidí bás.

Chuir na seirbhísí dóiteáin an tine faoi smacht ar fiche bomaite go dtí'n 5 tráthnóna Dé Máirt, agus fuarthas corp mná sa teach nuair a cuireadh an tine faoi smacht.

Ghabh Gardaí fear ina chuid seascaidí mar pháirt dá bhfiosrúcháin, agus bhí sé a choinneáil i Stáisiún Gardaí Bheál Átha Seanaigh, faoi Mhír a 4 den Acht um Dlí Choiriúil maidir le damáiste choiriúil.

Bhigil

Beidh bhigil ar siúl ar an Fhál Carrach inniu le tacaíocht a léiriú leis an phobal LADT+ i bhfianaise mharú Aidan Moffitt agus Michael Snee a tharla i Sligeach an tseachtain seo.

Tá an lucht eagraithe ag iarraidh ar dhaoine coinneal nó bláth a thabhairt leo go dtí an bhigil agus beidh ceol ann chomh maith. Beidh an vigil I gcuimhne ar Aidan Moffitt agus Michael Snee ar siúl ar na crois bhealaí tráthnóna inniu ag a 6 a chlog.

Míoca

Tá cáipéis 32 leathanach curtha ar fáil ag Comhairle Contae Dhún na nGall, ina bhfuil freagraí tugtha acu ar 28 ceist a d’ardaigh comhairleoirí ag cruinniú speisialta faoi chúrsaí míoca ar an 24ú lá de mhí Feabhra.

Cuireadh an cháipéis ar fáil dona comhairleoirí contae agus do Ghrúpa Gníomhaíochta Míoca, le cois gur foilsíodh an t-eolas inné ar shuíomh idirlíon Chomhairle Contae Dhún na nGall.

I measc na gceisteanna ar dearnadh soiléiriú orthu, dúirt an chomhairle go bhfuil siad go fóill ag glacadh le hiarratais faoin sean-scéim chúitimh, agus go bhfuil siad go fóill ag fanacht le mionsonraí den scéim úr chúitimh.

Dúradh fosta go mbeidh scéim úr chúitimh á fógairt ag an Rialtas, le díriú ar thithíocht shóisialta agus míoca.

Tugadh eolas fosta faoin chigireacht reatha ar bhrící agus an obair atá ar bun chun iniúchadh iomlán a dhéanamh ar chaireáil sa chontae.