Cruinnithe sna Cealla Beaga le teacht ar réiteach

Tuigtear go mbeidh thuilleadh cruinnithe ar bun sna Cealla Beaga inniu le plé a dhéanamh ar na deacaireachtaí a bhaineann le hiasc den chineál faoitín gorm a thabhairt i dtír ag an chéibh ansin.

Don dara lá as a chéile, d'fhág bád iascaireachta eile calafort na gCealla Beaga inné mar nach dtug an tÚdarás Um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) aon rogha daofa ach an t-iasc a bhí siad le tabhairt i dtír, a thomhais gan uisce, próiseas a scriosann an t-iasc dar le hiascairí.

I ráiteas ón eagraíocht, Comhaontas Iascaireachta agus Bia Mara na hÉireann (IFSA), deir siad go dtáinig bád as Corcaigh an 'Sea Spray' i dtír sna Cealla Beaga maidin inné le faoitín gorm ar bord ach b'eigean don bhád iascaireachta imeacht arís de bharr an aighis leis an SFPA.

Cuireadh níos mó ná 40 oibrí sna monarcha próiseála éisc na bhaile arís maidin inné mar nach raibh obair ar bith ar fáil daofa.

Tionchar diúltach don dúthaigh

Tá tionchar mór ar an mhéid atá ag tarlú sna Cealla Beaga ar Gheilleagar Iar-Dheisceart na Contae de réir suirbhe atá curtha le chéile ag Cumann Próiseálaithe agus Easpórtála Éisc na hÉireann, (IFPEA).

Dé réir an tsuirbhé atá déanta ag an gCumann, tá 239 teach agus 300 oibrí séasúrach buailte mar gheall nach bhfuil an tÚdarás Um Chosaint Iascaigh Mhara ag tabhairt aon rogha d'iascairí ach iasc ar mhian leo a thabhairt i dtír a thomhais gan uisce.

Dúirt Breandán Ó Beirn, Príomhfheidhmeannach Chumann Próiseálaithe agus Easpórtála Éisc na hÉireann go gcaithfear an cheist seo a shorcú láithreach bonn, sula ndéanfar scrios iomlán ar an earnáil sna Cealla Beaga.

Maolú ar rialacha pleanála á n-éileamh

Caithfear na rialacha pleanála i gceantracha speisialta caomhnaithe a mhaolú má táthar ag iarraidh go mbeadh daoine ina gcónaí i gceantracha tuaithe, a dúirt an feirmeoir agus ball de Chumann Feirmeoiri Cnoic agus Natura na hÉireann Seanie Ó Baoill.

Duirt sé go dtuigeann sé go gcaithfidh feirmeoirí a gcuid nósanna oibre a athrú agus an Timpeallacht a chosaint ach nach bhfuil réasún ar bith nach dtig le feirmeoirí a bheith páirteach sa Togra Traonach Life leis an Traonach a chosaint agus ag an am céanna aire a thabhairt do Stoc.

Dúirt Seanie Ó Baoill go bhfuil deacreachtai móra ag daoine cead pleanála a fháil ar na hOileáin agus i gceantracha cois cósta, seo na háiteacha is mó ina bhfuil an Traonach agus nach bhfuil ciall ar bith iarrachtaí ar bun leis an éan a cosaint agus deacreachtaí ag daoine cead pleanála a fháil.

Covid-19

42 othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú de dhuine amháin ar an lá inné.

Deimhníodh cás amháin úr den víreas san Otharlann le ceithre huaire fichead.

Othar amháin atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hOtharlainne, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá fógraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte inniu.

Méadú 250% ar chamscéimeanna

Bhí méadú mór i gcásanna a bhain le camscéimeanna agus gadaíochta i nDún na nGall san tríú ráithe de 2021, do réir an eolais atá éisithe ag an Phríomhoifig Staidrimh.

Tháinig méadú faoi dhó ar eachtraí gadaíochta agus méadú faoi thrí ar chamscéimeanna sa chondae.

Tuairiscíodh 57 eachtra gadaíochta sa chondae idir Iúil agus Meán Fómhair 2021, méadú ó 28 an tréimhse céanna an bhliain roimhe sin.

Tháinig méadú ó 54 go 134 ar chamscéimeanna a tuairsicíodh sa chontae sa tréimhse sin.

Leasuithe ar fhorbairt ar fheirmeacha ghaoithe

Cuirfear leasuithe atá molta ar Phlean Forbartha na Contae 2018-2024 maidir le forbairt ar fheirmeacha ghaoithe, os comhair an phobail i bpróiseas chomhairliúcháin poiblí go luath.

D'aontaigh Comhairleoirí ag cruinniú den Chomhairle le gairid, dréacht pholasaí úr a chur os comhar an phobail.

San áireamh, ní cheadófaí tuirbhíní a fhorbairt deich n-oiread a n-airde ó thithe cónaithe, ní bheadh cead tuirbíní a thógáil i gceantair áirithe sa chontae, agus ní cheadófaí tuirbhíní in áiteanna a bhfuil an diúlicín péarla.

Oibreacha bhóthair

Tá tús á chur inniu le hoibreacha bhóthair ar phíosa bealaigh ag Gleann Chartha i Leitir Ceanainn, idir Bóthar McGovern agus croisbhealach Ard na Rí, agus mairfidh an obair seo go dtí'n tSathairn.

Deir Rannóg Bóthair na Comhairle Contae go mbeidh córas bainistiú tráchta i bhfeidhm agus an obair seo ar siúl, agus molann siad den phobal an ceantar a sheachaint mas féidir.

Beidh an obair ar siúl ó luath ar maidin go mall tráthnóna, ón lá inniu go dtí Dé Sathairn.