Oibríocht na nGardaí

Rinne Gardaí Bhaile na nGallóglach I gcomhair le haonad armtha na nGardaí agus Aonad Madadh na Gardaí cuarach ar theach agus ar thalamh i gceantar Chill Mhic Réanáin Dé Máirt mar chuid dá bhfiosrúchán leanúnach ar ghníomhaíocht choiriúil atá ar siúl i gContae Dhún na nGall.

Dhearbhaigh na Gardaí go bhfuaireas gunna agus pilléir le linn an chuardaithe chomh maith le gluaisrothair a bhí goidte.

Gabhadh agus cúisíodh fear ina chuid 40idí agus tháinig sé os comhair cúirte ar na cúiseanna seo inné. Déir na Gardaí go bhfuil siad ag leanstain lena bhfiosrúchán.

Conspóid sa Chomhairle Contae


Léirigh Comhairleoirí Contae Dhún na nGall fearg agus díomá ag cruinniú den Chomhairle inné, faoin easpa dul chun cinn san fhiosrúchán a cuireadh ar bun, faoi líomháintí a rinne beirt Chomhairleoir go raibh caimiléireacht ar bun sa Chomhairle Contae.

Gheall Príomhfheidhmeannach na Comhairle, John McLaughlin go gcuirfeadh sé tuarascáil chuimsitheach ar an cheist os a gcomhair go luath, ina mbeadh cóipeanna dena comhfreagrais ar fad san áireamh.

I mí na Samhna anuraidh, dúirt beirt Chomhairleoir, Frank Mac Breartaigh agus Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig go raibh caimiléireacht ar bun sa Chomhairle Contae, ag baill foirne agus baill tofa.

Ba é an Comhairleoir Nicholas Crossan a thóg an cheist seo ag cruinniú an lae inné, agus dúirt sé go raibh scamall dorcha os cionn na Comhairle ó rinneadh na líomháintí seo, agus gur caitheadh smál ar na Comhairleoirí uilig.

Ba cheart don bheirt Chomhairleoir fianaise láidir a chur ar fáil faoina liomhaintí seo, nó a gcuid ráitis a tharraingt siar agus leithsceal poiblí a ghabháil le foireann agus baill tofa na Comhairle, a dúirt an Comhairleoir Crossan.

Ní raibh sé ceart nó cóir mar a cuireadh isteach ar obair na Comhairle Contae ag cruinnithe den Chomhairle le cupla mí, a dúirt Cathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Jack Murray.

Dúirt sé gur cuireadh am amú agus gur cuireadh cruinnithe bun os cionn le cupla mí, agus gur tugadh droch íomhá don Chomhairle, ag eascairt as sin.

Ní thig glacadh le mí iompar ag cruinnithe, mar a tharla le tamall, a dúirt an Comhairleoir Murray.

Dúirt sé gur droch lá don Chomhairle, nuair a b'éigean fios a chur ar na Gardaí chuig cruinniú den Chomhairle ar an mhí s'chuaigh thart.

Chuir Comhaireloir Contae nó dhó obair Chomhairle Contae Dhún na nGall bun os cionn le cúpla mí, a dúirt an Comhairleoir Contae Michael McClafferty.

Dúirt sé ag cruinniú na Comhairle inné go gcaithfidh an bulaíocht stad ag cruinnithe na Comhairle.

Tá meabhair shláinte Comhairleoirí ag fulaingt de bharr eachtraí gránna a tharla ag cruinnithe le tamall, a dúirt an Comhairleoir McClafferty inné.

Thagair sé fosta de theachtaireachtaí atá a gcur in airde ag baill tofa ar meáin shoisialta, atá ag tabhairt droch íomhá den Chomhairle Contae.

Ba cheart don Chomhairle Contae tacú go hiomlán le Cathaoirleach agus Príomhfheidhmeannach na Comhairle Contae agus ba cheart don Chomhairle íoc as aon chostas a bheadh orthu ag eascairt as an méid a tharla ag cruinnithe sa Chomhairle le tamall, a dúirt an Comhairleoir Gary Doherty inné.

Mhol sé ag cruinniú an lae inné an dóigh ar láimhseáil an Cathaoirleach, Jack Murray agus an Príomhfheidhmeannach, John McLaughlin, cúrsaí le tamall agus achrann ag cruinnithe.

Iasc

Dúirt an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara go bhfuil siad ag obair le tionscal na hiascaireachta le cúpla mí anuas lena chinntiú go bhfuil iad siúd atá ag obair san aernáil ar an eolas faoi na rialacháin is déanaí ar nós na rialacháin a bhaineann le hiasc a thabhairt i dtír ag céidheannna.

Dhearbhaigh an tÚdaráis go ndearna siad iarracht cigireacht a dhéanamh ar traelár iascaireachta as an Ioruaidh, an Ingrid Majala sna Cealla Beaga Dé Máirt.

Dúirt an tÚdarás gur tugadh dhá rogha do hiascairí an traelára leis an hiasc a bhí ar bord a thomhais, gur diúltóidh don dá rogha sin agus gur fhág an Ingrid Majala an chéidh.

Cúrsaí pleanála

Lorgaíodh eolas arís sa Dáil le gairid maidir le cén uair go díreach a fhoilseofar Tuarascáil Mulcachy maidir le líomháintí faoi mhírialtachtai i gcúrsaí pleanála i gComhairle Contae Dhún na nGall.

Ba í an Teachta Dála Neamhspleach, Marian Harkin a lorg an t-eolas le gairid ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil, Darragh O'Brien.

Dúirt an tAire ina fhreagra ar an Teachta Harkin, go bhfuil an tuarascáil go fóill a mheas aige, agus go gcuirfidh sé an tuarascáil os comhair an Rialtais in am tráth.

Dúirt an tAire O'Brien go gcaithfear a bheith iontach cúramach maidir le foilsiú na tuarascála seo, de bharr go ndéanfaí sárú tromchúiseach ar chearta príobhaideachais roinnt daoine.

Seo an dara huair le mí an cheist seo tógtha sa Dáil.

Lorg na Teachtaí Dála Thomas Pringle agus Patrick Costello soiléiriú ar an cheist le gairid fosta.

Teifigh
Tá obair leanúnach ar bun ag an Rialtas agus iad ag déanamh socraithe do theifigh as an Ucráin atá ag teacht go Dún na nGall agus páirteanna eile den tír, a dúirt an tAire Roderic O'Gorman leis an Teachta Dála Thomas Pringle.

Lorg an Teachta Thomas Pringle eolas sa Dáil le gairid maidir le líon na dteifeach a bheas ag teacht go Dún na nGall, agus cad iad na socraithe atá déanta agus a ndéanamh sa chontae fana gcoinne.

Tá conradh faoi láthair le daoine as an Ucráin a chur ar lóistín i 2,800 seomra leapa in Ostáin, a dúirt an tAire.

Dúirt an tAire O'Gorman go bhfuil a Roinn ag leanstan leo ag iarraidh lóistín a fháil dona teifigh i nDún na nGall, agus in áiteanna eile.