Na Cealla Beaga

D'fhág bád iascaireachta eile calafort na gCealla Beaga inné, traelár iascaireachta as an Iorua, an Ingrid Majala, de bharr easaontas leis an Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara faoi iasc a thabhairt i dtír ansin.

Bhí 950 tonna éisc le tabhairt i dtír ag an bhád an Ingrid Majala, nuair a bhí aigheas acu leis an Údarás faoin iasc a thabhairt i dtír.

Dúirt an Teachta Dála ó Shinn Féin Piaras Ó Dochartaigh nach dtáinig bád eile as an Danmhairg i dtír sna Cealla Beaga inné de bharr an aighnis leis an Údarás.

Lena chois sin, dúirt sé go bhfuil cás eile an tseachtain seo, de bhád a b'éigean taisteal go Doire leis an iasc a thabhairt i dtír, agus go mbeidh 40 leoraí ag tabhairt an éisc sin as Doire go monarcha éisc na gCealla Beaga.

Iasc

Níl ciall ar bith leis na rialacha atá i bhfeidhm maidir le hiasc a thabhairt i dtír sna Cealla Beaga agus ag calafoirt eile, agus tá na rialacha seo ag mar bhagairt mór ag na monarcha próiseala éisc sna Cealla Beaga, a dúirt Teachtaí Dála Shinn Féin i nDún na nGall.

Tá na rialacha seo a gcur I bhfeidhm ag an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara, agus an tAire Mara Charlie McConalogue ag seasamh leo, a dúirt na Teachtaí Pádraig Mac Lochlainn agus Piaras Ó Dochartaigh.

Dúirt urlabhraí mara Shinn Féin, an Teachta Pádraig Mac Lochlainn nach raibh sé ceart ná cóir gur bhéigean do thraelar iascaireachta as an Danmhairg céibh na gCealla Beaga a fhágáil ar an tseachtain s'chuaigh thart, agus 1,300 tonna de fhaoitín gorm ar bord.

Bhí tionchar aige sin ar na monarcha próiseála éisc sna Cealla, a bhí chun próiséail a dhéanamh ar an iasc sin, a dúirt sé.

Gardaí

Tá sé ráite ag Leas Uachtarán Chumann Ionadaíochta an Gharda Síochána Brendan O'Connor go bhfuil roinnt ball den Gharda Siochána ag éirí as a gcuid oibre mar gheall ar droch choinníollacha oibre agus go bhfuil an fhadhb chéanna amhlaidh i gceantracha tuaithe go háiríthe I nDún na nGall.

Dúirt sé go bhfuil fadhbanna ar nós droch choinníollacha oibre, cúrsaí pinsin agus iomarcach riaracháin ag cur as de go leor ball agus go bhfuil siad ag éirí as a gcuid oibre dá bharr.

Covid-19

49 othar leis an Víreas Covid-19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu. Laghdú de dhuine amháin le dhá lá anuas.

Deimhníodh trí chás úr den víreas san Otharlann le ceithre huaire fichead. Othar amháin atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hOtharlainne, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá fógraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.


Ceoltóirí

Fuair an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 35 iarratas as Dún na nGall maidir le scéim de chuid na Roinne le tacú leis an earnáil ceoil agus siamsaíochta a d'fhualaing de bharr tionchar Covid-19.

Go náisiúnta rinneadh 672 iarratas ar mhaoiniú faoin scéim seo, scéim ar lorgaíodh tacaíocht de luach 2.6M Euro faoi.

Dúirt an tAire Catherine Martin gur bunaíodh an scéim tacaíochta seo le cuidiú le daoine atá féin fhostaithe san earnáil ceoil agus siamsaíochta agus a d'fhualaing de bharr srianta na géarchéime sláinte.