Teifigh

Rinneadh plé ar struchtúr tacaíochta do bhunadh na hÚcráine atá agus a bheas ar lóistín i nDún na nGall, ag cruinniú a bhí ar siúl i Leitir Ceanainn inné.

Dúirt an Teachta Dála Joe McHugh, a bhí i láthair ag an chruinniú, go bhfuil socraithe le déanamh go fóill maidir le deiseanna a thabhairt do leithidí dochtúirí agus múinteoirí as an Ucráin, fostaíocht a fháil sa chontae.

Chuir sé in iúl go bhfuil 500 de bhunadh na hÚcráine i nDún na nGall faoi láthair.

Daltaí

Chuir Stiúrthóir Scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Dr. Martin Gormley i n-iúl ag cruinniú míosúil an Bhoird go bhfuil daltaí as an Úcráin ag freastal ar Choláiste Mhaigh Ene i mBun Dobhráin, Coláiste an Earagail Leitir Ceanainn agus Coláiste na Maol Ruaidhe Baile na nGallóglach agus go bhful suim léirithe ag Scoltacha eile atá faoi chúram an Bhoird glacadh le daltaí as an Úcráin chomh maith.

Breosla

Deir an Teachta Dála Joe McHugh go bhfuil sé dóchasach go dtabharfaidh Aontas na hEorpa cead don Rialtas laghdú a dhéanamh ar Cháin Bhreisluacha ar bhreosla.

Munar féidir laghdú a dhéánamh ar Cháin Bhreisuacha ar bhreosla, dúirt sé go mbeidh sé ina fhadhb a dhul ar aghaidh le méadú ar an cháin carbóin.

Bord Oideachais

Sheol Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall a ráiteas straitéise don tréimhse 2022-2026 ar na moillibh.

Leagann an Ráiteas amach spriocanna an bhoird thar thréimhse 5 bliana maidir le deiseanna oideachais agus Oiliúna a chur ar fáil a chuidíonn le mic léinn lánacmhainneacht a bhaint amach agus cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta a gcuid pobal.

Pleanálaí Teanga

Tá Aodh Mac Ruairí as Rann na Feirste ceaptha mar Oifigeach Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir. Is é Coiste Ghleann Fhinné CTR atá freagrach as an phlean teanga do limistear pleanála teanga na Gaeltachta Láir a chuir i bhfeidhm.

Beidh sé lonnaithe in Ionad Isaac Butt i nGleann Fhinne. Cuirfidh sé tús lena chuid dualgas ar an mhí seo chugainn.