Machaire Rabhartaigh

Cuirfear tús leis an obair dhreideála ag Cé Mhachaire Rabhartaigh inniu agus meastar go mairfidh an obair thart fa seachtain.

Dúirt Cathal Mac Suibhne, Innealtóir Mara na Comhairle Condae gur éirigh leo ceadúnas éigeandala a fhail ón Roinn Tithiochta agus Rialtas Áitiúil mar go bhfuil an obair seo fior phráinneach.

Tithíocht

Tá athrú déanta ag an eagraíocht tithíochta Clúid ar a gcinneadh na tithe agus na hársáin atá acu ar an Chlochán Liath a leagan go talamh agus tithe úra a thógáil ar an láthair.

Bhí míshásamh mór ar Chomhairleoirí Cheantar Bardais na nGleanntach nuair a thug Clúid le fios daofa trí seachtainí ó shin go raibh siad chun na tithe atá acu ar an Chlochán Liath a leagaint.

Tá sé cinn déag dena tithe atá ag Clúid ar léas ag FSS, agus socraíodh inné go mbeadh cruinniú roimh i bhfad idir Clúid, FSS agus Comhairle Contae Dhún na nGall, le hiarracht a dhéanamh na tithe a chur in úinéireacht na Comhairle Contae.

Míchumas

Tá níos mó ná míle páiste faoi mhíchumas i nDún na Gall ar liostaí feithimh lena gcéad choinne a fháil le Teiripeoir Saothair, Teiripeoir urlabhartha agus teanga chomh maith le seirbhísí Meabharshláinte, cuid acu ag fanacht ar choinne le níos mó ná bliain a chur Teachta Dála Shinn Féin Piaras O Dochartaigh i n-iúl sa Dáil an tseachtain seo.

Ollscoil

Is fiú €700 milliún sa bhliain d'eacnamaíocht na Tíre, Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, de réir taighde atá déanta ag Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthar agus thart fá 3,100 duine fostaithe san Ollscoil.

Dé réir na taighde léirítear go gcuirfidh Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh le 3% d'eacnamaíocht an réigiúin agus go mbeidh faoi 10% do Mhic Léinn tríú Leibhéal na tíre, cláraithe leis an Ollscoil.

Dúirt John Daly, Eacnamaí le Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthar go gcuirfidh Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh go mór le geilleagar an réigiún tré táirgí agus seirbhísí a fhorbairt sa réigiún agus postanna a chruthú.

Turasóireacht

Beidh comhdháil ar chúrsaí turasóireachta atá á eagrú ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar siúl i mBealach Féich inniu.

Beidh sé ar siúl in Ostán Jackson agus Sé téama na comhdhála ná "Athrú Modhanna agus Cúrsaí ag Athrú".

Tabharfar deis do dhaoine san earnáil smaointe agus tuairimí a mhalartú le linn na comhdhála.

Cuirfear tús leis an chomhdháil ag 9.30 ar maidin inniu agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 3.30 inniu. I measc na n-aoi chainteoirí beidh an tOllamh Sam McConkey.