Covid-19

Tá 63 othair a bhfuil an víreas Covid 19 orthu in Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair de réir na bhfigiúiri is deireanaí ón Fheidhmeannacht Sláinte. Deimhníodh ceithre chás úr de Covid 19 san Otharlann le 24 uair a chloig.

Othar amháin leis an víreas atá ag fáil cúram in Aonad Dianchúraim na hOtharlainne agus bhí dhá leabaidh folamh san Otharlann ag a 8 a chlog aréir , de réir an eolais is deireanaí ón Fheidhmeannacht.

Comhairle Contae

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Contae an Comharleoir Jack Murray nach raibh rogha ar bith aige ach an cruinniú a bhi ar siúl in Ionad Fóilliochta an Aura i Leitir Ceanainn inné a chur ar ath-ló mar nár bhrath an fhoireann nó baill sabháilte ag an chruinniú.

Dúirt sé go raibh liomhainti go ndearna an Comhairleoir Condae Frank Mc Breartaigh bagairtí ar na stiúthóiri Micheal Mc Garvey, Garry Martin, Richard Gibson agus Liam mac a Bhaird, chomh maith leis an Chomharleor Terry Crossan agus gur b'éigean fios a chur ar na Gardai.

Ghlac na Gardaí ráitis óna baill a rinne na liomhainti. Ba seo an chéad chruinniú ag an Chomharleor Mc Brearty inné i ndiaidh a théarma fionraíochta a gearradh air ag deireadh Eanáir.

Cás cúirte


Tháinig Dylan McCool, dhá bhliain is fiche d'aois a bhfuil seoladh aige i Loch An Iúir in Anagaire os comhair cúirt Dúiche Dhoire agus é cúisíthe as caidreamh collaíochta a bheith aige le girseach óg cúig bliana déag.

Léiríodh sa chúirt gur thaisteál Dylan McCool ó Bhirmingham, Shasana go dti An Muine Mór i gContae Dhoire le castáil le girseach óg cúig bliana déag chomh maith le gasúr óg trí bliana déag, go dtug sé alcól daofa beirt agus go raibh caidreamh codhlíochta aige leis an ghirseach.

D'admhaigh McCool go raibh caidreamh colaíochta aige leis an ghirseach ach shéann sé gur éignigh sé í.

Ligeadh amach ar bannaí de chúig mhíle punta McCool agus tiocfaidh sé os comhair na cúirte arís ar an chúigiú lá fiche de Aibreán.

Íoclann

Tugadh le fios don Chomhairleoir Contae Tom Conaghan, ball de Fhóram Sláinte an Iarthair, nach bhfuil pleananna ar bith ag na húdaráis sláinte íoclann speisiálta do dhaoine a bhíonn i bpian a bhunú ag Ionad Príomhúil Leighis Bhaile Dhún na nGall.

Mhol an Comhairleoir Conaghan go mbeadh a leithid de sheirbhís ar fáil ansin ó am go ham, ar bhonn rialta, do dhaoine ón cheantar atá ag fulaingt le pian ó thinnis éagsúla.

Plean Athghniúna

Cuirfear dréacht de Phlean Athghniúna do bhaile an Chlocháin Léith os comhair an phobail le tuairimí an phobail a fháil faoi roimh i bhfad.

Críochnaíodh dréacht den phlean athghniúna don Chlochán Liath i mí na Samhna s'chuaigh thart, agus tá an dréacht sin a aistriú go Gaeilge faoi láthair le leagán dátheangach den dréacht a chur os comhair an phobail.

Tá éileamh le tamall fada ag Comhairleoirí Contae Cheantar Bardais na nGleantach go gcuirfidh plean forbartha agus plean athghniúna le chéile do bhaile an Chlocháin Léith, a bheadh ag díriú ar ghnéithe ar nós gluaiseacht tráchta, cúrsaí pairceála, spásanna poiblí, forbairtí cois cladaigh agus áiseanna eile.

Beairic

Tá obair ag leanstan ar aghaidh ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar uasghrádú a dhéanamh ar shean bhearaic an Airm i Leifear.

Tá obair ar siúl faoi láthair ar an fhoirgneamh riaracháin agus tá dearadh úr déanta air, le 31 deasc oibre a chur ar fáil ansin thar dhá urlár do fhoireann na Comhairle.

Beidh tairiscintí a lorg ó chonraitheoirí don obair go luath, agus tá suim airgid de 250,000 Euro curtha ar leath taobh ag an Chomhairle don phíosa seo den togra.