An Úcráin

'Ba chóir d'Arm na hÉireann trealamh a chur ar fáil d'Arm na hÚcráine' ar mhaithe lena iarrachtaí cogaíochta faoi láthair.

Sin mar a labhair an Comhairleoir Fine Gaelach,Jim Finucane ag cruinniú de chuid Chomhairle Contae Chiarraí ar maidin.

Cead pleanála do CLG Chorcaí

Tá iarrachtaí CLG Chorcaí chun cead pleanála a fháil chun mór-fhorbairt tithíochta a thógaint ar a dtaillte i gCill Bharra ón dtaobh thuaidh de chathair Chorcaí, dulta céim eile chun cinn.

An Úcráin

Deirtear go mbeidh roinnt fadhbanna ag baint le lóistín a chur ar fáil do theifigh ón Úcráin i gceantair iargúlta i gCiarraí.

Mar sin féin, tá an scátheagraíocht tacaíochta, IPAS ag déanamh iniúchadh ar gach lóistín atá ar fáil i gCiarraí chun áiseanna a chur ar fáil dóibh.