Obair dhreideála ag Cé Mhachaire Rabhartaigh

Tá dóchas anois go gcuirfear tús leis an obair dhreideála ag Ce Mhachaire Rabhartaigh ar an tseachtain seo chugainn.

Síneadh le Gairmscoil Mhic Diarmada

Tá cead tugtha ag an Aire Oideachais, Norma Foley píosa breise a chuir le Gairmscoil Mhic Diarmada ar Oileán Árainn Mhór.

Tá cead tugtha Seomra ranga breise agus seomra ealaíne a thógáil chomh maith le dhá leithreas

Bhí 84 othar a bhfuil Covid-19 orthu in Otharlann Leitir Ceanainn ar maidin inniu, de réir na bhfigiúirí ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Don dara lá as a chéile, bhí Otharlann Leitir Ceanainn ar an seisiú Otharlann ab airde sa tír le cásanna Covid 19 inniu agus deimhníodh dhá chás déag úr den víreas san otharlann le ceithre uaire fichead.

Othar amháin leis an víreas a bhí ag fáil cóir léighis in Aonad Dianchúram na hOtharlainne inniu.

Géarchéim Míoca

Deir Príomhoide Choláiste Pobail Bhun a' Phobal, Anthony Doogan go bhfuil sé práinneach go gcuirfeadh an Roinn Oideachais tacaíocht ar fáil do na daltaí agus múinteoirí atá ina gcónaí i dtithe le míoca.

Lorg sé féin agus baill de Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tacaíocht ón Roinn, nuair a chas siad le h-oifigí na Roinne ar an 3Feabhra , 7 seachtainí ó shin, ach dúirt sé nach bhfuil freagra ar bith faighte acu ó shin.

Tá sé ag iarraidh ar an Roinn ionad a chur ar fail le cur ar chumas na ndaltaí a gcuid obair bhaile agus staidéir a dhéanamh agus fosta áit a chur ar fáil do dhaoine óga a theacht le cheile.

Tionchar ghéarchéim na hÚcráine ar an turasóireacht

Deir an Comhairleoir Condae, Barry Sweeney go mbeifear ag plé an tionchair atá ag an chogadh san Úcráin ar chúrsaí turasóireachta sna Iarthuaisceart ag Comhdháil Thurasóireachta a bhéas ar siúl i mBéal Átha Féith ar an tseachtain seo chugainn.

Dúirt an Comhairleoir Sweeney go mbeidh go leor óstán ag cur lóistín ar fáil do theifigh agus nach mbeidh oiread loistín ar fail do thurasóiri agus go mbeidh níos mo éileamh ar lóistín féinfhreastal agus láithreacha carabháin.

Féile Uladh na scoildrámaíochta

D'éirigh le 13 dráma ainmniúchán a fháil do Fhéile Uladh den Fhéile Scoildrámaíochta ag an fhéile áitiúil a bhí ar siúl in Amharclann Ghaoth Dobhair le dhá lá anuas.

I measc iad siúd a fuair ainmniúchán, bhí Scoil Mhuire, Na Doirí Beaga; Gaelscoil na gCeithre Máistir; Scoil Náisiúnta an Ghlasáin; Pobalscoil Ghaoth Dobhair; Scoil na Crannóige; Scoil Naomh Dubhthach Machaire Rabhartaigh; Scoil Chnoc na Naomh; Céim Aniar sna Dúnaibh agus Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola.

D'éirigh le Michéal Joseph Mac Phaidín ó Phobalscoil Cheann Fhaola an t-aisteoir ab fhearr a fháil agus fuair Áine Ní Dhónaill, an aisteoir mná ab fhearr.

Beidh Féile Uladh den Fhéile Scoildrámaíochta ar siúl in Amharclann An Ghrianáin Dé Máirt an 29ú agus Dé Céadaoine an 30ú Márta.