Covid-19

Dúirt Anne O' Connor ó Fheidmeannacht na Seirbhíse Sláinte aréir go raibh ceithre chéad ball foirne in Otharlann Leitir Ceanainn as láthair Dé Luain mar gheall ar scrúdú dearfach COVID-19 nó mar gheall go raibh siad ina ndlúth theagmháláithe.

Dúirt Anne O'Connor fosta go bhfuil súil aicí go ndéanfar an maolú ar na srianta úra áthar a mholadh maidir le dlúth theagmhálaithe difir mhór agus go lághdóidh seo cuid den bhrú atá ar chóras sláinte i láthair na huaire.

64 othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú do sheachtar ar an lá inne.

Tá an ceathrú líon is airde d'othair leis an Víreas Covid 19 sa tír in Otharlann Leitir Ceanainn inniu.

Triúr leis an víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hOtharlainne, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a atá fógraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte inniu.

Turasóirí

Tá béim a chur ag Lárchomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille ar áiseanna a chur ar fáil do thurasóirí le go gcaithfidh turasóirí níos mó ama sa cheantar.

Is turasóirí lae is mó a thagann go Gleann Cholm Cille, agus tá iarrachtaí ar bun iad a choinneáil sa cheantar níos faide, a dúirt Oifigeach Forbartha Lárchomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille, Donna Ní Ghallachóir.

Tá plean oibre leagtha síos ag an lárchomhairle do 2022, agus tá béim faoi leith ar fhorbairt bealaí glasa sa cheantar, i gcomhair le Comhairle Paróiste Chill Charthaigh agus coiste sna Cealla Beaga.

Tithíocht

Tá cruinniú a lorg ag Comhairleoirí Contae Cheantar Bardais na nGleanntach le Teachtaí Dála na Contae maidir le 20 aonad tithíochta de chuid Clúid agus Respond atá folamh ar an Chlochán Liath le blianta fada.

Glacadh d'aon ghuth ag cruinniú den cheantar bardais inné le moladh ón Chathaoirleach, An Comhairleoir Marie Therese Ní Ghallachóir, go lorgófaí cruinniú le Teachtaí Dála na Contae, de bharr easpa dul chun cinn sna comhráití leis na heagrais tithíochta, Clúid agus Respond.

Dúirt sí go raibh cruinniú acu i mí Mheitheamh seo caite leis an dá eagraíocht, agus go raibh siad ag dréim le dul chun cinn ó shin, ach níl sé sin ag tarlú, a dúirt sí inné.

Scoil Náisiúnta

Tá Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Chaiseal na gCorr i nGort an Choirce ag lorg cead pleanála leis an teach cónaithe atá tréigthe in aice na scoile a leagaint agus seomra ranga úr a thógáilt ar an suíomh.

Tá fás tagtha ar thinreamh na scoile le blianta beaga anuas agus easpa spáis sa Scoil.

Tá 50 dalta ag freastal ar an Scoil faoi láthair.