Covid-19

Dúirt an Dochtúir Eamonn Mac Giolla Chóill ó Ionad Sláinte Ark i Leitir Ceanainn go bhfuil Covid-19 ag cur isteach ar bhaill foirne san Ionad Sláinte agus go bhfuil sé deacair clúdach a fháil san Íoclann le freastal ar éileamh ón phobal.

Tá Ionad Sláinte Ark lonnaithe ar Bhóthar an Phiarsaigh i Leitir Ceanainn agus níos mó ná 20 cloigne ag obair ansin.

Dúirt sé go bhfuil ganntanas foirne ag cur leis na deacrachtaí atá in Otharlann Leitir Ceanainn fosta agus go bhfuil sé deacair foireann bhreise a mhealladh chun na hOtharlainne.

Otharcharranna

Tá oibrithe deonacha ó Chumann na Croise Deirge ag cur tacaíochta ar fáil don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna i nDún na nGall mar go bhfuil an tseirbhís go mór faoi bhrú i láthair na huaire mar gheall ar an Víreas Covid-19.

Lorg Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i nDún na nGall cuidiú ó Chumann na Croise Deirge le hothair a aistriú chun na hOtharlainne dá bharr go bhfuil brú mór ar sheirbhísí otharcharranna sa Chondae mar gheall ar an ardú atá tagtha ar chásanna den Víreas Covid-19 sa Chondae.

Rátaí gnó

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall chun iarraidh ar an Rialtas leanstan de scéim faoisimh rátaí gnó i 2022 de bharr an tionchair thubaistigh atá agus a bhí ag Covid-19 ar lucht gnó.

Glacadh d'aonghuth le rún ón Chomhairleoir Contae Martin Farren ag cruinniú den Chomhairle le gairid, go n-iarrfaidh ar an Rialtas faoiseamh a thabhairt do lucht gnó i 2022 maidir le híoc rátaí gnó de.

Ionad Nuálaíochta

Tá na pleananna le hIonad Nuálaíochta Alpha a fhorbairt i Leitir Ceanainn ag bogadh chun tosaigh anois.

Lorgaíodh cead pleanála don fhorbairt seo le roinnt laethanta anuas, forbairt atá beartaithe ar shuíomh iar fhoirgnimh Bhord Soláthar an Leictreachais ar Bhóthar an Phiarsaigh i Leitir Ceanainn.

Beidh foirgneamh seacht stór ar airde, a mheastar a chosnóidh €3.7m a fhorbairt ar an suíomh áit a mbeidh spásanna agus áiseanna á gcur ar fáil do ghnóanna agus do sheirbhísí lonnú ansin.

Ionaid athchúrsála

Tá sé deimhnithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil iarrachtaí ar bun acu faoi láthair suíomh úr á aimsiú leis na bancanna buidéil atá lonnaithe ar Bhóthar an tSéipéil ar na Gleanntaí a athlonnú.

Deir Grúpa Forbartha Pobail na nGleanntach nach bhfuil an suíomh ina bhfuil na bancanna suite faoi láthair fóirsteanach dá bharr nach bhfuil soilse poiblí nó ceamaraí slándála ar bith ar an láthair, agus go bhfuil dumpáil mhídhleathach ag tarlú ansin go minic.