Covid-19

62 othar leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, sin ardú do cheathrar ar an lá inné.

Don dara lá as a chéile, tá Otharlann Leitir Ceanainn ar an dara Otharlann leis an líon is airde d'othar leis an Víreas sa tír inniu.

Ceathrar leis an Víreas Covid-19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúraim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Naíonraí

Tá 3 Naíonra i nDún na nGall druidte faoi láthair mar gheall ar easpa foirne.

Dúirt Suzanne Nic Géidigh, Oifigeach Forbartha Dhún na nGall do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta go raibh orthu Naíonra na Crannóige i nGaoth Dobhair, Naíonra an Choimín agus Naíonra Ghleann Cholmcille a fhágáil druidte i ndiaidh saoire na Nollaig mar gheall ar easpa foirne.

Dúirt sí go bhfuil Covid-19 ag cur isteach ar sheirbhísí Chomhar Naíonraí na Gaeltachta agus ag cruthú cuid mhór neamhchinnteachta.

Tá na treoracha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, atá ag athrú go minic ag cruthú cuid mhór deacrachtaí, a dúirt Suzanne Nic Géidigh.

Míoca


Tá fadhbanna ag roinnt úinéirí tí eolas a fháil maidir lena n-iarratas ar scéim chúitimh míoca, a dúirt an Comhairleoir Contae Michael McBride.

Dúirt sé go ndearna roinnt úinéirí tí teagmháil leis le tamall, ag rá go bhfuil súil acu tairbhe a bhaint as an scéim chúitimh, ach nach bhfuil siad ábalta eolas ar bith a fháil faoi staid reatha a n-iarratas ón Chomhairle Contae.

Phléigh an Comhairleoir McBride an cheist seo ag cruinniú den Chomhairle Contae le gairid.

D'iarr an Stiúrthóir Tithíochta, Patsy Lafferty ar an Chomhairleoir McBride na sonraí a chur ar fáil dó, agus go ndéanfadh sé an cheist a fhiosrú

Iascaireacht

Is buille tubaisteach d'earnáil iascaireachta na hÉireann an margadh maidir le iascaireacht a rinneadh leis an Bhreatain agus iad ag fágáil Aontas na hEorpa, a dúirt an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn.

Ní raibh sé ceart nó cóir gur glacadh leis go gcaillfeadh iascairí na hÉireann na milliúin euro de iasc san mhargadh a rinneadh, a dúirt sé.

Dá dtarlódh a leithid de iascairí na Fraince, bheadh malairt scéil, a dúirt an Teachta Mac Lochlainn. Dúirt sé le linn díospóireacht Dála le gairid nach bhfuil fáil ag iascairí na hÉireann ach ar 15% de iasc i bhfarraigí na tíre seo.

Chuir sé i leith an Rialtais fosta go raibh siad ag géilleadh ar cheist Rocail, agus go bhfuil an Rialtas ag glacadh leis gur faoi úinéireacht na Breataine atá Rocal.

Mol Bitheacnamaíochta

Tá maoiniú ceadaithe le Mol Bitheacnamaíochta a fhorbairt i gCill Ulta.

Tá €196,000 ceadaithe d'Údarás na Gaeltachta faoi Chiste Forbartha agus Athghiniúna Tuaithe..

Tá sé i gceist go mbeidh Mol Bitheacnamaíochta an Iarthuaiscirt lonnaithe ar láthair Lárionad Acmhainní Nádúrtha i gCill Ullta nó Na Tithe Gloine.

Tithe

Tá €5.3m luaite le cothabháil ar thithe de chuid na Comhairle Contae i nDún na nGall le linn 2022.

Rinneadh méadú ar an allúntas cothabhála do thithe na Comhairle, méadú de €500,000 sa bhliain 2019, agus coinníodh an méadú breise sin achan bhliain ó shin.

Tá 5,131 teach faoi chúram na Comhairle Contae faoi láthair.

Is leis an Chomhairle féin 4,978 teach acusan, agus tá 153 teach ar léas fad téarmach ag an Chomhairle.