Covid-19

56 othar leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú do thriúir ar an lá inne. Deimhníodh ocht gcás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Ceithre othar leis an Víreas tá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúram, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá srianta ar chuairteoirí in Otharlann Leitir Ceanainn ar feadh seachtaine de bharr ráig eile de Covid-19 san Otharlann, a dúirt Grúpa Otharlanna Saolta tráthnóna inné.

Carranna úra

Tháinig ardú 14% ar líon na gcarranna úra a cláraíodh i gCondae Dhún na nGall anuraidh i gcomparáid leis an bhliain 2020. Cláraíodh 2,406 carr úr sa chondae seo i 2021, i gcomparáid le 2,101 carr a cláraíodh sa bhliain 2020, de réir figiúirí ó Chumann Thionscal Mótar na hÉireann.

Fiosrúchán Gardaí

Tá Gardaí Leitir Ceanainn ag leanstan lena bhfiosrúcháin maidir le bás athar agus mic, Daniel agus Damien Duffy i Leitir Ceanainn ar an 23ú Nollaig agus iad ag lorg eolais ón phobal faoin eachtra.

Fuarthas corp Daniel Duffy, 88 bliain d'aois i dteach i Windyhall, Leitir Ceanainn ar an 23ú Nollaig, agus corp a mhic Damien, 50 bliain d'aois i gcarr i ngaráiste in aice an tigh.

Tá Gardaí Leitir Ceanainn ag iarraidh arís ar dhuine ar bith a bhí i dteagmháil le Damien nó Daniel Duffy roimh a mbás, nó go háirithe a thug síob daofa ar an 22 nó 23ú Nollaig teagmháil a dhéanamh leo.

Earcaigh

Tá cead á lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil chun deich mball foirne breise a earcú i Rannóg Tithíochta na Comhairle Contae.

Sin do réir an eolais atá curtha ar fáil ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil, Darragh O'Brien, do urlabhraí Tithíochta Shinn Féin, An Teachta Dála Eoin Ó Broin. Rinne an Chomhairle Contae iarratas chuig an Roinn chun na postanna seo a líonadh ar an 21ú lá de Shamhain.

Bealach Glas

Sé trathnóna inniu an sprioc am don phobal aighneachtaí a chuir chuig Comhairle Condae Dhún na nGall maidir leis an chomhairliúchán poiblí faoi Bhealach Glas atá beartaithe idir Leifear agus Caisleáin na Finne.

Má éiríonn leis an togra seo bheadh sé mar chuid den bhealach glas atá le forbairt ón tSráth Bán i dTír Eoghain.

Tá go dtí'n 5 a chlog tráthnóna ag an phobal aighneachtaí a sheoladh ar shuíomh idirlíne na Comhairle Condae.