Otharlann Leitir Ceanainn

Tá imní léirithe ag Cumann na nAltraí agus na mBanchabhrach maidir leis an bhrú ollmhór atá ar Otharlann Leitir Ceanainn le tamall anuas.

Deir Cumann na nAltraí agus na mBanchabhrach go bhfuil sé deacair srian a choinneáilt ar spréadh an cineáil Oimiocrón den Víreas Covid 19 san Otharlann mar gheall ar an phlódú agus an easpa foirne atá san otharlann i láthair na huaire.

Deir an Cumann go bhfuil imní faoi Shláinte agus Sábháilteacht baill foirne de bharr an bhrú mór foirne atá san otharlann agus chomh gasta agus atá an víreas ag spréadh.

Míoca

Ábhar díomá, a deir an Comhairleoir Condae Albert Doherty Leas Chathaoirleach Choiste Chúitimh Míoca den Chomhairle Condae nach mbeidh dul chun cinn ar bith déanta ar Scéim Leasaithe Míoca go dtí'n bhliain úr ar a luaithe.

Dúirt sé go bhfuil se tábhachtach athraithe a dhéanamh ar an scéim le cinntiú go mbeidh Úinéirí tí in ann tithe úra a thógáil nó obair dheisiúcháin a dhéanamh ar a gcuid tithe gan aon chostas breise.

Liosta feithimh

Tá ardú 106% ar líon na bpáistí i nDún na nGall atá ar liosta feithimh le Oibrí Sóisialta a fheiceáil, de réir an eolais atá curtha ar fáil ag an Ghníomhaireacht Um Leanaí agus an Teaghlach TUSLA.

Tá 181 páiste i nDún na nGall ar liosta feithimh le oibrí sóisialta a fheiceáil agus as an 181 páiste sin, 55 páiste atá ar liosta feithimh, a dteastaíonn uathu Oibrí Sóisialta a fheiceáil ar bhonn práinne.

4,800 páiste ar fud na tíre atá ar liostaí feithimh le Oibrí Sóisialta a fheiceáil, ardú 19% le bliain de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

Campáil

Tá iarratas pleanála déanta ag Grúpa Forbartha Pobail Chill Mhic Reanáin chuig Rannóg Pleanála Chomhairle Condae Dhún na nGall le láthair úr do champáil agus spás do veaineanna campála a fhorbairt i mBaile Uí Chiaráin, i gCill Mhic Reanáin.

Tá sé beartaithe go mbeidh spás do 32 vean campála chomh maith le spás do dhosaen bhothán glampála agus láthair campála do phubaill.

Beidh foirgneamh a thógailt mar pháirt den fhorbairt le leithris, folcadáin agus áiseanna níocháin.

Tá dhá chúirt leadóige, carr chlós agus oibreacha suíomh eile mar pháirt den fhorbairt turasóireachta seo ag Baile Uí Chiaráin.

Beidh cinneadh a dhéanamh ag an Rannóg Pleanála faoin iarratas seo roimh an 18ú Feabhra 2022.

Gteic

Deir Údarás na Gaeltachta gur inniu an lá deireanach atá ag daoine gur mhaith leo spás oibre a cur in airithe san Gteic i nGaoth Dobhair le linn saoire na Nollag.

Caithfear an spas oibre a chuir in airithe roimh 1 a chlog inniu ar a dheireanaigh.

Tá sé fograithe ag lucht eagraithe Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair go bhfuil gá an Scoil Gheimhridh a chur ar athló arís i mbliana go dtí seachtain saoire na Casca i mí Aibreán 2022 mar gheall ar Covid 19.

Deirtear i ráiteas go gcaithfear cuimhniú i gcónaí ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus mar atá coinníollacha faoi láthair bheadh barraíocht contúirt i gceist.

Achomhac

Theip ar Jim Ferry, úinéir an Iar-Chomhlachta Ferry Waste san achomharc a rinne sé san Ard Chúirt i éadan an chomhlachta John Caulderbanks, D & M Services as Mainéir Uí Chuinneagáin.

Gearradh téarma príosúnachta 9 mí ar Jim Ferry i Mí an Mheitheamh 2019 nuair nár chomhlíon sé ordú cúirte. Rinne Comhairle Condae Dhún na nGall Comhlacht Caulderbanks a earcú le suíomh dramhaíl Jim Ferry a ghlanadh suas.

Chuir Jim Ferry i leith Caulderbanks go raibh an comhlacht ag sárú rialacha pleanála.

Scoil

Tá sé fógraithe ag an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara an Teachta Dála Charlie McConologue inniu go bhfuil cead tugtha le síneadh breise a chur le Scoil Náisiúnta Mhuire ar an Chraoslach faoin Scéim Lóistín Breise Scoile.

Tógfar dhá sheomra ranga úr agus seomra do oideachas speisialta mar pháirt den fhorbairt.

Dúirt an tAire McConologue gur deá-scéala é seo agus go rachfaidh an síniú breise seo chun tairbhe don scoil agus do phobal na scoile atá ag brath go mór ar an scoil.