Ionad vacsaínithe

Beidh ionad vacsaínithe Leitir Ceanainn oscailte ón lá inniu go dtí Déardaoin ón 8.00 ar maidin go 7.30 tráthnóna do dhaoine atá thar 40 bliain d'aois agus do dhaoine atá i dteideal an vacsaín a fháil faoi láthair gan aon choinne a dhéanamh roimh ré.

Beidh an t-ionad oscailte Dé hAoine, oíche Nollag, ón 8.00 ar maidin go dtí'n 11.00

Beidh an t-ionad druidte Lá Nollaig agus Lá Fhéile Stíofáin.

Tá an t-ionad vacsaínithe lonnaithe anois ag Páirc Ghnó Leitir Ceanainn.

Feachtas fógraíochta

Chaith Roinn an Taoisigh thar €180,000 ar fheachtas fógraíochta agus bolscaireachta maidir le Srianta Leibhéal a 3 Covid-19 i nDún na nGall i mí Meán Fómhair anuraidh.

Tá €27.3m caite ag Roinn an Taoisigh ó thús na géarchéime sláinte go tús mí na Nollag ar fheachtais eolais maidir le sláinte poiblí agus srianta, a dúirt an Taoiseach agus é ag freagairt ceiste ón Teachta Dála Neamhspleách Michael McNamara.

Cuireadh srianta breise i bhfeidhm do Dhún na nGall i mí Mheán Fómhair anuraidh de bharr méadú mór i líona na gcásanna sa chontae, agus dhearbhaigh an Taoiseach gur €181,933 a chaith Roinn an Taoisigh ar fheachtais eolais ar raidió, i nuachtáin agus ar na meáin shóisialta, maidir le Srianta Leibhéal a 3 a chur i bhfeidhm do Dhún na nGall.

Oibrithe deonacha

Tá tábhacht mhór le oibrithe deonacha i rith na bliana, a dúirt Bainisteoir Ionad Deonach Dhún na nGall John Ó Cuirreáin, ach tá níos mo tábhacht arís leis na h-oibrithe deonacha faoin am seo bliana.

Chan amháin go mbíonn oibrithe deonacha páirteach i bhfeachtais bailiúcháin do charthanachtaí éagsúla le cuidiú le daoine ata ar an ghannchuid ach cuireann siad tacaíocht ar fail fosta dhaoine atá leo féin agus uaigneach faoin am seo bliana.

Chuir an tIonad tacaíocht ar fail d'Ionad Soláthar Díreach i Leitir Ceanainn, Árasáin Cúram Bridgestock ar na moillibh.

De réir figúirí san nuachtán The Irish Times inniu, fuair an comhlacht Bridgestock Care Teoranta atá lonnaithe i Ros Comáin maoiniú de bhreis agus 11 milliúin euro ón stát anuraidh le lóistín solathar díreach a chur ar fáil i gcuig chontae, Dún na nGall san áireamh.

Halla damhsa

Tá sé beartaithe ionad turasóireachta agus siamsaíochta úr a fhorbairt ar láthair halla damhsa an Astoria i mBaile Bhun Dobhráin.

Tá cead á lorg ag comhlacht T Wilmont and Sons Teoranta an halla damhsa iomráiteach a úsáid mar ionad ina mbeadh páirc uisce agus aonach siamsaíochta chomh maith le aonaid eile caitheamh aimsire eile do phaistí agus do theaghlaigh.

D'oscail Halla Damhsa an Astoria i mBun Dobhráin i 1954 agus bhí ceoltóirí móra na tíre seo agus as thar lear le feiceáil ansin thar leath chéad bliain. Scriosadh an foirgneamh i dtine i 2008.