An 3ú snáthaid á dáileadh

Tá deis ag daoine 40 bliain d'aois+ an 3ú dáileog den vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil arís inniu, in ionad vacsaínithe Leitir Ceanainn, gan aon choinne a dhéanamh.

Bhí an t-ionad foscailte ón 9.00 ar maidin agus beidh go dtí'n 7.00 tráthnóna.

Is féidir le daoine san aoisghrúpa seo agus os a chionn vacsaín a fháil sna hionaid sláinte agus sna poitigéirí chomh maith ach coinne a bheith déanta roimh ré.

Tá ionad vacsaínithe Leitir Ceanainn lonnaithe anois ag Páirc Ghnó Leitir Ceanainn i mBaile Raithin.

Covid san otharlann

20 othar leis an víreas COVID-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, ardú de thriúr ar an lá inné.

Duine amháin acu sin atá in Aonad díanchúram na hOtharlainne inniu de réir na bhfiguirí is deireanaí atá fógraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Banc Uladh ceannaithe ag PTSB

Tugadh le fios do bhaill foirne Bhanc Uladh i nDún na nGall go bhfuil an abnc ceannaithe anois ag Permanent TSB agus go bhfuil a gcuid postanna i gcraobhacha an bhainc slán.

Tá 4 Chraobh ag Banc Uladh i gCondae Dhún na nGall, se sin i mBaile Dhún na nGall, Bealach Féith, Na Cealla Beaga agus Bun Cránncha agus bhí imní mór go mbeadh postanna i mbaol.

Tugadh le fios don fhoireann nach gcuirfidh na hathruithe isteach ar chustaiméirí an Bhainc agus go gcoinneofar na custaimairi ar an eolas faoi aon athruithe.

Deir Teachta Dála Shinn Féin Piaras O Dochartaigh gur abhar díomá nach bhfuil craobh Leitir Ceanainn de Bhanc Uladh i gcuideachta le 62 chraobh eile ar fud na tíre a n-aistriú go Permanent TSB agus go mbeidh na bainc seo á ndruid anois.

Deiseanna le 'Bia Chósta Dhún na nGall'

Tá Oifig Fiontar Áitiúil Dhún na nGall le comhlacht comhairleacha a cheapadh le scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna forbairt a dhéanamh ar bhranda "Bia Chósta Dhún na nGall".

Beidh conradh trí mhí le bronnadh ar an chomhlacht a cheapfar le tabhairt faoi thaighde maidir leis na féidearthachtaí a bhaineann leis an bhranda agus earnáil an bhia i gceantair cósta na contae agus staidéir a dhéanamh ar ábhair éagsúla.