Corp aimsithe

Tá fiosrúchán ar bun ag Gardaí maidir le corp fir a fuarthas i dteach cónaithe i Leitir Ceanainn inné. Tugadh corp an fhir chuig an Mharbhlann in Otharlann Leitir Ceanainn le haghaidh scrúdú iarbháis. Ta na Gardaí ag leanstán lena bhfiosrúchán ach tuigtear nach bhfuil amhras ar bith faoi bhás an fhir ag an staid seo.

Camscéim

Tá rabhadh a thabhairt ag bainistíocht Scoil Chuimsitheach na nGleanntach do thuismitheoirí faoi chamscéim atá ar bun ar na meáin shóisialta atá dírithe ar dhaltaí na scoile. Cuirtear i n-iúl i ríomhphost a seoladh chuig tuismitheoirí tráthnóna inné go bhfuil iarracht a dhéanamh ag duine darbh ainm Sandrinez Sanchez teagmháil a dhéanamh le daltaí na scoile ar na hardáin Meáin Shóisialta Instragram agus Hangouts agus dúmhál a dhéanamh ar dháltaí tré hairgead a bhaint daofa faoi bhagairt. Deir bainistíocht na scoile go bhfuil Gardaí ar an eolas faoi na bagairtí seo agus tá siad ag impí ar dhaltaí na scoile a dtuismitheoirí agus na Gardaí a chur ar an eolas láithreach má dhéanann an duine seo iarracht teagmháil a dhéanamh leo.

Covid-19

Is i gCeantar Bardais Leitir Ceanainn atá an ráta is airde de chásanna Covid 19 sa Chondae, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá foilsithe inniu. 1,238 cás in achan 100,000 duine an ráta cásanna atá sa cheantar, sin anois suas go dtí oíche Luain an 13ú lá do Mhí na Nollag. Is i gCeantar Bardais na nGleanntach is lú atá an ráta cásanna sa Chondae faoi láthair áit a bhfuil ráta de 748.4. Cúig othar déag leis an víreas Covid 19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú do dhuine amháin ar an lá inné. Ní raibh duine ar bith leis an víreas Covid 19 san Aonad Dianchúram aréir, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Cead Pleanála

Tá cead pleanála á lorg do thogra turasóireachta agus fionntraíochta a bhfuil luach na milliúin euro luaite leis i nDeisceart Dhún na nGall. Tá pleananna á fhorbairt do shuíomh seacht n-acra agus fiche talún ar fad i Ruibhlinn ar bhealach Thamhnach an tSalainn ina mbeidh sráidbhaile eiceolaíoch, ionad sólainne, mol digiteach agus campus fiontraíochta mar chuid de. Cuireadh isteach chomh maith fá choinne cead pleanála do Ionad Altranais i Ruibhlinn a bheadh ar an chéad ionad do chúram néaltrú san Iarthuaisceart.

Tithe breise ag teastáil

Deir an Comhairleoir Condae Albert Doherty go gcaithfidh an Rialtas acmhainní breise a chur ar fail do Chomhairle Condae Dhún na nGall sa dóigh is go mbeidh sé ar a gcumas tithe breise a thógáil mar gheall ar an méid tithe atá buailte le Mica. Dúirt an Comhairleoir Doherty atá ina Leas Chathaoirleach ar Choiste Chúitimh Mica na Comhairle Condae go gcaithfear níos mo baill foirne a earcú fosta le daelail le iarratais phleanála.