Vacsaíniú

Tá treoir faighte ag Dochtúirí i nDún na nGall díriú ar Chlár Vacsaínithe in éadan Covid-19 ó seo go ceann coicíse agus an cúram Sláinte nach bhfuil práinn ar baint leis a fhágáil ar leataobh.

Thug Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte le fios go bhfuil an vacsaín a thabhairt acu do thart fá 1,000 duine sa lá anois in Ionad Vacsaínithe Leitir Ceanainn agus go mbeidh an vacsaín a thabhairt do oiread daoine agus is féidir thar an Nollaig .

Tá an tIonad Vacsaínithe lonnaithe anois i mBaile Raithin agus beidh sé foscailte suas go dtí'n Nollaig agus beidh an vacsaín le fail fosta o Ionaid Leighis agus o Phoitigéirí

Dúirt an Dochtúir Paul Armstrong ata lonnaithe i Leifear go bhfuil se deacair cothromaíocht a thabhairt do achan duine idir an clár vacsaínithe agus oiread daoine atá tinn ag an am seo den bhliain agus go bhfuil an fhoireann leighis go mór faoi bhrú ach mar sin féin dúirt se go bhfuil siad sásta fe mar ata ag éirigh leis an Chlár Vacsaínithe.

Árainn Mhór

Dúirt Noirin Uí Mhaoldomhnaigh Bainisteoir Chomharchumann Oileán Árainn Mhór gur éirigh leo go leor a bhaint amach i mbliana in ainneoin na srianta a bhí orthu le Covid 19.

Dúirt sí go bhfuil Plean fuinnimh curtha i bhfeidhm ar an Oileán agus uasghrádú déanta ar an Bhaile saoire agus gur an dá thogra is mo a mbeidh siad ag díriú ar i 2022 no Togra an Bhealach Gorm i gcomhair le baile Ailt a Chorrain agus Forbairt Cois Cladaigh i Léab Garbh.

Aerfort Dhún na nGall

Tá fáilte curtha ag Údarás na Gaeltachta roimh mhaoiniú de €600,000 a d'fhógair an tAire Stáit Iompair Hildegard Naughton inné d'Aerfort Dhún na nGall faoi Chlár na Aerfoirt Réigiúnacha.

I ráiteas maidin inniu, dúirt Údarás na Gaeltachta go dtacóidh an maoiniú seo le hoibríochtaí sláinte agus sábháilteachta ag an aerfort ar nós rialáil aer-thráchta, seirbhísí dóiteáin agus slándála agus ag cinntiú go bhfuil an t-aerfort ag cloí le riachtanais reachtúla.

Maoiniú spóirt

Tá maoiniú breise de chóir a bheith 100 míle euro fáighte ag Pairtnéireacht Spóirt Dhún na nGall faoi chiste de chuid an rialtais agus Spórt Éireann le tacú le tús a chur an athuair le spórt pobail agus imeachtaí spóirt.

Ceadaiodh breis agus 40 míle euro faoi scéim na ndeontas beag, ceadaíodh chóir a bheith 28 míle euro do spórt míchumais agus illghnéitheachta chomh maith le deontas caipitil treallamh de 30 míle euro.

Liostaí feithimh


Tá feabhas mór ar liostaí feithimh do dhaoine óga i nDún na nGall coinne a fháil sna seirbhísí meabhair shláinte, a tugadh le fios don Chomhairleoir Contae Tom Conaghan, ball de Fhóram Sláinte an Iarthair.

Dúradh leis go bhfuil feabhas ar na liostaí feithimh sa chontae ó thús na bliana anuraidh, mar go bhfuil foireann breise earcaithe ag an tseirbhís sa chontae.

Tá triúr dochtúir comhairleach síciatrach ag plé le daoine óga i nDún na nGall faoi láthair.

Tá 86 duine óg sa chontae ar liosta feithimh do sheirbhísí meabhair shláinte faoi láthair.

Fiontraíocht

Beidh léachtóir ó Instititúd Teicneolaíochta Leitir Ceanainn i gceannas ar thogra tras teorainn ag díriú ar fhiontraíocht san oideachas dara leibheál i réigiúin an Iar-Thuaiscirt.

Beidh an t-Ollamh Cúnta Isobel Cunningham i gceannas ar an togra tras teorainn maoinithe ag an rialtas agus ag comhairle taighde na hÉireann.

Tá an togra seo ar cheann de aon togra dhéag a bhfuil maoiniú de os cionn dhá chéad mile euro curtha ar fail daofa ó ranna rialtais ar dhá thaobh na teorann, Rannóg an Taoisigh ina measc.