Tuairisc Brandon

De réir ailt sa nuachtán The Irish Times inniu, tuigtear go mbeidh teaghlaigh na n-iospórtach a rinneadh ionsaithe gnéis orthu in Ionad Ard Gréine i Srath an Urlair ag fáil cóip achoimrithe fheidhmeach de thuairisc Brandon inniu maidir leis na h-ionsaithe gnéis a tharla thar thréimhse thrí bliana déag san ionad agus go ndéanfar é a fhoilsiú go poiblí amárach.

Luaitear san alt fosta cé go bhfuil go leor de theaghlaigh na n-iospartach ag iarraidh an tuairisc iomlán de thuairisc Brandon a bheith fóilsíthe nach bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sásta ag an phointe seo ach an achoimre fheidhmeach den tuairisc a fhoilsiú agus go bhfuil an tAire Stáit sa roinn míchumais, Anne Rabbitte ag fanacht le comhairle dlí ón Ard-Aighne maidir le cé acu an dtig an tuairisc ina iomláine a fhoilsiú nó nach dtig.

Léirítear i dtuairisc a d'fhoilsigh An Painéal Athbhreithnithe Neamhspleách Náisiúnta go ndearna fear ar a dtugtar Brandon air, a fuair bás o shin 108 ionsaí gnéis ar ocht gcónaitheoir déag faoi mhíchumas in Ionad Ard Gréine agus in Ionad Seán O Hare i Srath an Urlár atá a reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte idir 2003 agus 2018.

Maoiniú

Tá maoiniú de 600,000 euro fógraithe ag an tAire Stáit sa Roinn Iompair Hildegard Naughton d'Aerfort Dhún na nGall faoi chlár na nAerfoirt Reigiúnacha .

Bainfear úsáid as an mhaoiniú seo le cur le cúrsaí sábháilteachta, slándála agus seirbhísí dóiteáin ag Aerfort Dhún na nGall ar an Charraig Fhinn.

Go dtí seo i mbliana anois tá 1.6 milliún euro faighte ag Aerfort Dhún na nGall faoin chlár maoinithe seo.

Otharlann Leitir Ceanainn


Bhí breis agus naoi mile dhéag duine ar liostaí feithimh othair seachtrach in Otharlann Leitir Ceanainn ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Léiríonn figúirí a foilsíodh inné go raibh choir a bheith sé déag mile, 16,942 duine fásta agus 2152 páiste ag fanacht le coinne othair seachtrach ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair, ardú 3 faoin i gcompráid leis an thréimhse chéanna anuraidh.

Vacsaín


De réir eolais atá foilsithe ag an Phríomh Oifig Staidrimh inniu, is i dtoghcheantar na nGleanntach atá an líon is airde do dhaoine sa Chondae a bhfuil an vacsaín in éadan an víris Covid19 faighte acu.

Cuirtear i n-iúl sna figiúirí a cuireadh ar fáil an tseachtain seo go bhfuil an vacsaín faighte ag idir 90.8% agus 92% den daonra i dtoghcheantar na nGleanntach.

Tá an vacsaín faighte ag idir 86.5% agus 87.8% den daonra i dtoghcheantracha Bhaile Dhún na nGall agus Leitir Ceanainn agus ag idir 83.4% agus 86.4% den daonra i dtoghcheantar Bhaile na nGallóglach.

Coinníoll teanga


Ba cheart go mbeadh coinníoll daingean teanga leagtha síos nuair atá scéimeanna tithíochta a dtógáil le cinntiú go bhfuilthear ag cur leis an teanga i nGaeltacht Dhún na nGall, a dúirt an Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh.

Bhí sé ag tagairt do rún ar glacadh leis ag cruinniú na Comhairle Condae, le tacaíochtaí bhreise a thabhairt do chainteoirí Gaeilge, tré sheirbhisí agus áiseanna a sholáthar daofa.

Tá géarghá le tithe breise sa Ghaeltacht lena chinntiú go bhfanfaidh scoltacha ar oscailt agus ba cheart polasaí Gaeltachta a fhorbairt i gcomhair leis an Aire Jack Chambers le cinntiú go bhfuilthear ag cur le hathbheochan na Gaeltachta a dúirt an Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh.

Obair fheabhsúcháin


Tá dhá cheantar i nDún na nGall a bhfuil obair fheabhsúcháin de dhith ar a solathar uisce de réir tuairisce atá éisithe ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil inniu maidir le caighdeáin uisce a thig a ól.

Léiríonn an tuairisc go bhfuil obair fheabhasúcháin de dhith ar sholathar uisce na nGleanntach agus Ard a' Ratha chomh maith leis an tsolathar uisce i mBaile Mhic Robhartaigh i mBéal Átha an tSratha mar gheall ar lion ard ceimicí san uisce.

Carthanachtaí

Tá maoiniú ceadaithe ag an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara Charlie McConalogue do roinnt charthanachtaí chúram ainmhithe i gCondae Dhún na nGall.

I measc na n-eagraíochtaí a bhfuil maoiniú ceadaithe daofa tá eagraíocht animals in need i mBaile Dhún na nGall ag fáil €32,000 agus tá €12,000 ceadaithe do Ionad Sláinte Ainmhithe Dhún na nGall i Rath Mealtáin, €11,000 atá ceadaithe do Thearmainn Madaidh Steeple View i gCúl na gCuirridín agus €3,000 don eagraíochta ainmhithe TNR i mBaile Bhun Crannacha.