Sábháilteacht Bóthair

Sheol Gardaí Dhún na nGall i gcomhair le Grúpa Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall a bhfeachtas Nollag tráthnóna inné i Leitir Ceanainn.

Tá Gardaí ag díriú arís i mbliana ar thiománaithe a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar an óil agus drugaí agus beidh pointí seiceála acu ar fud na Condae ag tréimhse na Nollag agus na Bliana Úire.

CLG

Ag comhdháil bhliantúil CLG Dhún na nGall a bhí ar siúl ar líne aréir.

Chuir an Cisteoir Alan O Baoid i n-iúl go raibh teacht isteach de thar mhilliún euro ag Coiste na Contae i mbliana, agus caiteachas de €761,000, rud a d'fhág praifid de thar €319,000.

Caitheadh €571,290 ar fhoirne contae le linn 2021. Bhí Ed Byrne san iomaíocht le Sinead Breen don phost mar leas Rúnaí agus toghadh Eamonn Ó Broin le 50 vóta in aghaidh 38 vóta.

Toghadh David McLoone as Béal Átha Seannaidh mar Leas Chathaoirleach ar Bhord Condae CLG Dhún na nGall aréir in áit Seamus O Domhnaill.

Ní raibh iomaíocht ar bith do phost an Chathaoirligh i mbliana agus rinneadh Mick McGrath a aththoghadh mar Chathaoirleach ar an Bhord.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Is é an Comhairleoir Contae Barry Sweeney as Béal Átha Seanaigh Cathaoirleach úr Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Tagann sé i gcomharbhacht ar an Chomhairleoir Albert Doherty a bhfuil bliain caite aige sa phost sin.

Toghadh é ag cruinniú cinn bliana an bhoird, cruinniú a bhí ar siúl ar líne tráthnóna inné.

Ba é an Comhairleoir Martin Harley a mhol é, agus chuir an Comhairleoir Rena Donaghey leis an mholadh.

Toghadh an Comhairleoir Martin Harley mar Leas Chathaoirleach ar an Bhord.

Míoca

Glacadh le rún ón Chomhairleoir Condae Terry Crossan go ndéanfadh an Chomhairle teagmháil leis an Roinn Tithíochta agus go ndéanfaidh iarratas go dtabharfadh an Roinn cumhacht don Chomhairle Condae le tithe a cheannacht in Inis Eoghain.

Dúirt an Comhairleoir Crossan go raibh tithe ar fáil sa leathinis agus go mbeadh na tithe seo ina chuidiú ag teaghlaigh a chaithfeas bogadh amach as a gcuid tithe ina bhfuil Míoca a fhad agus a bheadh a dtithe a dtógáil nó a athchóiriú.

Fuinneamh

Caithfear amharc ar mhodhanna úra chun fuinneamh a chur ar fáil feasta, a dúirt an Comhairleoir Contae Barry Sweeney.

Ba cheart amharc ar Hydrogen mar fhoinse fuinnimh nó roghanna eile de fhuinneamh inathnuaite, a dúirt sé.

D'iarr an Comhairleoir Sweeney ar Chomhairle Contae Dhún na nGall taighde a dhéanamh ar na roghanna atá i nDún na nGall, seachas feirmeacha gaoithe, chun fuinneamh inathnuaite a chur ar fáil.

Covid-19

Naoi n-othar déag leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, ardú do dhuine amháin ar an lá inne.

Deimhníodh cás amháin úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Trí othar leis an Víreas Covid- 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúran, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Damáiste coiriúil

Tá fiosrúchán ar bun ag Gardaí Bhun Crannacha áit ar dearnadh damáiste choiriúil do theach i gCarn Domhnach tráthnóna inné

Bhí na seirbhísí éigeandála i láthair, ag teach ag Sráid an Droichid, áit ar dearnadh damáiste choiriúil don teach nuair a cuireadh ar thine é.

Tharla an eachtra i dtrátha an 4 a chlog tráthnóna inne agus níor gortaíodh duine ar bith san eachtra.

Tá na Gardaí ag leanstán lena bhfiosrúchán.