Fear gafa faoi dhúnmharú Eddie Fullerton

Ghabh Gardaí Dhún na nGall fear inné maidir lena bhfiosrúchán faoi dhúnmharú an Chomhairleora Condae de chuid Shinn Féin, Eddie Fullerton i mBun Cranncha 30 bliain ó shin.

Gabhadh an fear atá 56 bliain d'aois go gairid i ndiaidh an 10 a chlog maidin inné nuair a tháinig sé trasna na teorann ó Chondae Dhoire.

Ceistíodh an fear i Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn faoi Alt 30 den Acht Um Chionta in Aghaidh an Stáit, 1939.

Scaoileadh saor é níos túisce ar maidin inniu agus tá cód ullmhaithe do Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí.

Dhúnmharaigh an UDA Eddie Fullerton, a bhí ina Chomhairleoir Contae ag Sinn Féin, ina theach cónaithe i mBun Cranncha i Mí na Bealtaine 1991.

Leithscéal ó Frank Mac Breartaigh

Tá leithscéal gafa ag an Chomhairleoir Condae Frank Mac Breartaigh le Michael Doherty, ón Ghrúpa Gníomhaíochta MICA maidir le teachtaireacht téacs maslach a sheol sé chuige ar na mallaibh.

I ráiteas ar na meáin tráthnóna inné dúirt an Comhairleoir Mac Breartaigh gur mhian leis leithscéal a ghabháil as an teachtaireacht mhaslach a sheol sé chuig Michael Doherty agus dúirt sé go raibh sé buartha gur chur sé isteach ar Mhichael Doherty agus a theaghlach maidir leis an fhoclaíocht a bhí sa teachtaireacht téacs.

Covid-19

Tá ocht n-othar déag leis an Víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, ardú do dhuine amháin ar an lá inne.

Deimhníodh trí chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Trí othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúraim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Costas tógála

'Tá sé i bhfad níos saoire teach a cheannacht ná teach úr nua a thógáil in iarthar Dhún na nGall faoi láthair', a deir an ceantálaí Éamonn Mac Giolla Bhríde.

'Tá go leor daoine a bhfuil talamh agus suíomhanna acu, ag ceannacht tithe seachas teach úr a thógáil', a dúirt sé.

'Tá costas tógála de idir €300,000 agus €350,000 ar ghnáth theach a thógáil sa cheantar anois, agus dá bharr, níl go leor daoine ábalta morgáiste a fháil don suim sin, agus socraíonn siad teach a cheannacht ar chostas i bhfad níos lú', a dúirt sé.

'Níl tithe úra ar bith a dtógáil gur fiú trácht air le roinnt mhaith blianta, agus tá ganntanas mór tithe ar cíos sa cheantar, rud atá ag cur luachanna cíosa in airde', a dúirt sé.

'Tá líon na dtithe sa cheantar atá in úsáid do lóistín AirBnB ag cur go mór leis an fhadhb tithíochta fosta', a dúirt Éamonn Mac Giolla Bhríde.

Ionsuithe tromchúiseacha

Fuair gardaí i nDún na nGall tuairisc maidir le thart ar 800 ionsaí tromchúiseach sa chontae ó thús na bliana anuraidh.

Tharla 412 ionsaí tromchúiseach sa chontae anuraidh, nuair a gortaíodh duine, agus bhí 409 eachtra dá mhacasamhail sa chéad 10 mí den bhliain seo.

Ba i gceantar Gardaí Leitir Ceanainn a ba mhó a rinneadh gearáin faoi ionsaithe tromchúiseacha go dtí seo i mbliana.

Cúisíodh níos mó daoine as mí iompar phoiblí i nDún na nGall idir Eanáir agus Samhain i mbliana ná mar a cúisíodh an bhliain iomlán anuraidh.

Rinneadh 611 duine a chúisiú anuraidh as coireanna mí iompar phoiblí, agus san chéad 10 mí den bhliain seo cúisíodh 667 duine as mí iompar phoiblí.

Bhí an mhórchuid i gceantar Gardaí Leitir Ceanainn, áit ar cúisíodh 330 duine as mí-iompar poiblí i mbliana.

Cúisíodh 140 duine i gceantar Gardaí Bhun Cranncha, 130 i gceantar Bhéal Áth Seanaigh agus 67 i mBaile na nGallóglach.

MICA

'Ní thig mórán moille a chur ar scéim chúitimh MICA mar ní mhairfidh go leor dena tithe ina bhfuil na brící lochtacha i bhfad eile', a dúirt an Comhairleoir Contae Michael McBride.

'Ba ionsaí ar theaghlaigh a bhfuil cónaí orthu i dtithe ina bhfuil na brící MICA an scéim leasaithe a d'fhógair an Rialtas le gairid', a dúirt sé.