Covid-19

Deimhníodh 1,731 cás úr de Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse suas go oíche Luain.

Bhí an líon ba mhó cásanna i gceantar bardais Leitir Ceanainn, áit a raibh 369 cás.

Bhí 338 cás i Leifear agus Sraith an Urláir, 249 i mBaile Dhún na nGall, 230 i mBun Crannacha, 224 sna Gleannta, 217 i gCarn Domhnach agus deimhníodh 104 cás i gceantar Bhaile na nGallóglach.

Maidir le ráta na gcásanna, tá an ráta is airde faoi láthair i Leifear agus Sraith an Urláir, 1,306 cás i measc achan 100,000 duine.

Cúig othar déag leis an víreas atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú de dhuine amháin ón lá inné.

Beirt acu sin atá in Aonad Dianchúraim na hOtharlainne inniu.

Íoclanna breise

Tá íoclanna breise don vacsaín i gcoinne Covid-19 ag ionad vacsaínithe Leitir Ceanainn inniu, de bharr gur druideadh an t-ionad vacsaínithe Dé Céadaoin le linn Stoirm Barra.

Beidh deis ag daoine atá idir 60 69 bliain d'aois, agus ag oibrithe sláinte, an tríú dáileog a fháil inniu, gan aon choinne a dhéanamh, idir 12.30 agus 5.15 tráthnóna, ach an dara dáileog a bheith faighte acu roimh an 13ú Iúil.

Fosta, beidh deis ag daoine idir 50-59 bliain d'aois an tríú dáileog den vacsaín a fháil amárach, gan aon choinne a dhéanamh, idir a 9.00 ar maidin agus a 5.00 tráthnóna.

Iarrtar ar dhuine ar bith a raibh an víreas orthu ó fuair siad an dara dáileog, fanacht sé mhí eile leis an tríú dáileog a fháil, ón dáta a fuair siad toradh dearfach ar an dtástáil don víreas.

NowDoc

Deir an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig go bhfuil soiléiriú a lorg aige faoi ghnéithe áirithe de sheirbhís dochtúireachta NowDoc san iar thuaisceart.

Deir sé go bhfuil eolas curtha ar fáil dó go n-iarrtar ar go leor daoine a chuireann fios ar an tseirbhís, fios a chur ar otharcharr agus a dhul chun na hOtharlainne, seachas freastal ar ionad de chuid NowDoc.

D'iarr an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig ar an Teachta Dála Neamhspleách Thomas Pringle ceist Dála chur chuig an Aire Sláinte Stephen Donnelly faoina tuairiscí atá faighte aige.

Iascairí

Deir Cumann Iascairí na gCealla Beaga nach bhfuil mórán dóchais acu go ndéanfar socrú sásúil ar bith do iascairí na hÉireann ag cruinniú Chomhairle Iascaigh na hEorpa atá ar siúl sa Bhruiséil an deireadh seachtaine seo.

Deir Príomhfheidhmeannach Chumann Iascairí na gCealla Beaga, Seán O'Donoghue gur seans maith go n-aontófaí cuótaí sealadacha agus teora leis an méid éisc gur féidir a thógáil ar an bhliain seo chugainn.

Thagair sé do iascaireacht shéasúrach ar nós scadáin agus faoitín gorm, san chéad ráithe den bhliain, agus dúirt sé nach mbeadh sé ceart nó cóir iarraidh ar iascairí ach sciar áirithe dá n-allúntas a thógáil i lár an tséasúir sin.

Míoca


Dúirt Príomh Aoire Fhianna Fáil ar Chomhairle Contae Dhún na nGall, n Comhairleoir Ciarán Brogan, go bhfuil Comhairleoirí Fhianna Fáil sa chontae ag éileamh scéim chúitimh 100% do úinéirí tí míoca sa chontae.

Tháinig an ghné maidir le scála chúitimh gan choinne, a dúirt sé, agus caithfear réitigh a fháil de ón scéim, dar leis. Dúirt sé gur bhain an scála chúitimh stangadh astu ar fad, agus gur gá scéim mar is ceart ina mbeidh cúiteamh 100% ar fáil dona húinéirí tí, a chur ar fáil.

Tá achan iarracht a dhéanamh ag an Chomhairle Contae agus ag na Comhairleoirí maidir leis an cheist seo, agus dúirt sé go raibh fóchoiste speisialta le déileáil le míoca ar an chéad choiste a cuireadh ar bun sa Chomhairle Contae reatha i 2019.